BIOGAS 5000 – Analizator biogazu

Analizator biogazu BIOGAS 5000 – doskonałe narzędzie do monitorowania biogazowni, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych.

W czasach coraz większego nacisku na walkę z globalnym ociepleniem i uniezależniania się od paliw kopalnych, biogaz staje się paliwem coraz częściej branym pod uwagę jako alternatywne źródło energii. Biogaz wykazuje szereg zalet. Gaz wytwarzany jest z odpadów ulegających biodegradacji i może być wykorzystywany do produkcji niskoemisyjnej energii oraz elektryczności. Biogaz po odpowiednim przygotowaniu, może także zostać przystosowany do napędzania pojazdów silnikowych.

Analizator biogazu BIOGAS 5000 z powodzeniem może być wykorzystywany w niewielkich firmach jak również przy wielkoskalowych procesach fermentacji w oczyszczalniach ścieków i biogazowniach. Przenośny analizator biogazu BIOGAZ 5000 może być stosowany przez projektantów podczas rozruchu procesu produkcji biogazu, w terenie, gdzie punkty kontrolne oddalone są od siebie i potrzebne jest urządzenie kompaktowe i łatwe w użyciu. Analizator biogazu BIOGAZ 5000 nadaje się doskonale do badania otrzymanego biogazu i potwierdzenia wydajności procesu.

Analizator biogazu BIOGAS 5000 umożliwia pomiar do sześciu gazów w jednym aparacie.

Analizator biogazu w wersji podstawowej mierzy trzy składniki gazu CH4, CO2, O2. Dodatkowo aparat posiada możliwość pomiaru takich gazów jak siarkowodór, amoniak, tlenek węgla lub wodór. CH4 i CO2 mierzone są metodą absorpcji w podczerwieni, O2 i H2S w celkach elektrochemicznych. Urządzenie znakomicie sprawdza się w pomiarach biogazu przy instalacjach biogazowni rolniczych i oczyszczalni ścieków, jak również gazu emitowanego na składowiskach odpadów komunalnych.
Analizator biogazu BIOGAZ 5000 wykonuje błyskawicznie pomiar i przedstawia komplet wyników na kolorowym, czytelnym wyświetlaczu. Poza parametrami składu biogazu na ekranie mogą być podawane także informacje o przepływie, ciśnieniu i temperaturze.

Analizator biogazu – BIOGAS 5000 to jedyny na rynku aparat posiadający certyfikat kalibracji ze znakiem UKAS (ISO 17025).

Zakres temperatury pracy -10 °C do + 50 °C.
Pomiar CH4 i CO2 z dokładnością ± 0,5%.
Kolorowy wyświetlacz, 4,3” TFT, umożliwiający równoczesne wyświetlanie wszystkich mierzonych gazów na ekranie.

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

Biogas 5000

Producent:

Geotech

Norma:

ISO 17025