Aparat do testu Reicherta

Do oceny własności olejów smarowych i dodatków do olejów smarowych

 

Aparat do testu Reicherta to doskonałe narzędzie dla producentów dodatków do olejów smarowych i olejów smarowych, dla oceny własności przeciw zużyciowych (Wear Preventive) w warunkach ekstremalnych ciśnień (Extreme Pressure). Test ten został opracowany jako szybka metoda oceny i obserwacji formowania się filmu warstwy środka smarowego pomiędzy dwoma powierzchniami. Aparat Reicherta mierzy spadek poziomu dźwięku (pisku) dla oznaczenia, kiedy środek smarowy uformował odpowiednią warstwę filmu pomiędzy stykającymi się powierzchniami. radycyjnie test ten prowadzono dawniej a oparciu o efekty akustyczne subiektywna ocenę operatora.

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

APARAT DO TESTU REICHERTA

Producent:

DUCOM

Norma: