ST 10 – Automatyczny zestaw dla oceny stabilności i kompatybilności olejów

Metoda ASTM D4740 – test bibułowy – metoda została w pełni zautomatyzowana Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule. Rynek paliw żeglugowych podlega aktualnie ...
Czytaj więcej

Automatyczny analizator stabilności olejów i paliw pozostałościowych

Aparat zgodny z normami ASTM D 7060, Shell Methods SMS 1600 oraz SMS 2715. Aparat wyznacza parametry P – value (współczynnik flokulacji) oraz proporcję Po / Frmax (P – ratio). P – value określa on tendencję asfaltenów do peptyzacji w środowisku olejów i paliw pozostałościowych. Po ...
Czytaj więcej

Analex rpd

Rotacyjny aparat do pomiaru zawartości i rozmiaru cząstek metalicznych w olejach w eksploatacji   Aparat pozwala na szybki pomiar ścieru ferromagnetycznego i nie ferromagnetycznego wraz z podziałem cząstek wg ich wielkości. Próbka umieszczana jest na rotującym dysku szklanym. ...
Czytaj więcej

Analex pqL

Aparat do oznaczania ścieru żelaznego ferromagnetycznego   ANALEXpqLjest nowym aparatem zastępującym szeroko rozpowszechnione aparaty pqM i pqA. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii i oprogramowania pozwoliło uzyskaćwysoką precyzjępomiaru. ANALEXpqL jest dedykowany dla ...
Czytaj więcej

Analex pqF

Aparat do oznaczania ścieru ferromagnetycznego, opiłków stalowych i żelaznych w olejach i smarach.   ANALEXpqF służy do monitorowania zawartości metalowych opiłków, powstających wskutek zużycia i tarcia w próbkach olejów lub smarów, pobieranych z pracujących maszyn. ...
Czytaj więcej

Analex fdM

Aparat do pomiaru zawartości osadów i cząstek ferromagnetycznych w olejach w eksploatacji.   Jest to aparat przeznaczony do pomiaru stopnia zanieczyszczenia próbki oleju cząstkami ferromagnetycznymi,które powstająna skutek tarcia i zużycia części maszyn. Umożliwia skuteczne ...
Czytaj więcej