Spektrometr Ramana – PROGENY ResQ

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana - Progeny ResQ – nowoczesne, przenośne narzędzie do analizy substancji narkotykowych, wybuchowych, nieznanych chemikaliów stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska. Spektrometr Ramana Progeny™ ResQ™ zapewnia jednostkom policji, armii, służbom celnym i granicznym, straży pożarnej oraz służbom ratownictwa chemicznego, najbardziej kompleksowy sposób wykrywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych w szerokim zakresie, w szybkiej i przenośnej formie. W dobie takich zag...
More

Spektrometr Ramana – PROGENY

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana PROGENY™ - najnowocześniejszy na rynku. Spektrometr Ramana działa w oparciu o sprawdzoną technika, która obecnie przeżywa dynamiczny rozwój. Miniaturyzacja technologii, oferującej przenośne urządzenia, dające wiarygodne wyniki. Zastosowanie nowego lasera o długości fali 1064 nm, wyeliminowało problem związany z barwą substancji. Nowa technologia oraz oprogramowanie powodują, że spektrometria Ramana staje się szybszym i doskonalszym narzędziem niż  technika FT-IR czy NIR. N...
More

EraFLASH – Temperatura zapłonu

temperatura zapłonu
Temperatura zapłonu oznaczana za pomocą aparatu EraFLASH to innowacyjne spojrzenie na badanie właściwości substancji. Wszystkie pomiary w pełnej zgodności z normami ASTM D 6450 i D 7094 oraz doskonała korelacją do norm ASTM D 93 i EN ISO 2719. Jeden analizator punktu zapłonu dla wszystkich aplikacji: Świeże i zużyte oleje. Diesel, paliwo lotnicze, FAME, asfalty. Perfumy, farby. Maksimum bezpieczeństwa Aby sprostać wysokim wymaganiom bezpieczeństwa w nowoczesnych labora...
More