Pomiar pH gleby

Pomiary pH gleby oraz innych parametrów są podstawą rolnictwa i ogrodnictwa oraz wszelkich plantacji. Znajomość pH gleby oraz poziomu tlenu jak i składników odżywczych są warunkiem uzyskiwania właściwych plonów. pH gleby jest miarą względnej kwasowości lub zasadowości danej gleby. ...
Czytaj więcej