Nicomp N3000/Z3000

Analizator nanocząsteczek
Analizator wielkości nanocząstek i potencjału zeta z wysokorozdzielczym rozkładem wielkości cząstek oraz pomiarem próbki pod dowolnym kątem. Analizator Nicomp wykorzystuje techniki Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS) oraz techniki ELS i PALS do pomiaru potencjału zeta. Najważniejsze zalety: - pomiar wielkości cząstek i potencjału zeta w jednym urządzeniu zapewnia wygodę i zmniejsza błąd pomiaru - analiza wielkości cząstek pod dowolnym kątem względem próbki pozwala wychwycić grupy cz...
More

Spektrometr Ramana – PROGENY ResQ

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana - Progeny ResQ – nowoczesne, przenośne narzędzie do analizy substancji narkotykowych, wybuchowych, nieznanych chemikaliów stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska. Spektrometr Ramana Progeny™ ResQ™ zapewnia jednostkom policji, armii, służbom celnym i granicznym, straży pożarnej oraz służbom ratownictwa chemicznego, najbardziej kompleksowy sposób wykrywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych w szerokim zakresie, w szybkiej i przenośnej formie. W dobie takich zag...
More

CAV 4.2 – Automatyczny lepkościomierz

Automatyczny lepkościomierz
CAV 4.2 – automatyczny lepkościomierz z dwiema łaźniami, pracuje zgodnie z wymaganiami normy ASTM D445 i oznacza lepkość kinematyczną w zakresie od 0,5 do 10,000 mm2/s. Dzięki dwóm wielozakresowym kapilarom umieszczonym w osobnych łaźniach, lepkościomierz szybko pozwala uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki. Łaźnie termostatyczne gwarantują doskonałą stabilizację  i regulację temperatury, która przewyższa wymagania norm odnośnie dokładności. Wbudowany, zmodernizowany system automatycznego mycia ...
More

Pomiar przewodności elektrycznej paliw JF-1A

Pomiar przewodności elektrycznej paliw
Pomiar przewodności elektrycznej paliw w czasie rzeczywistym pozwala ściśle kontrolować dozowanie dodatków antystatycznych do instalacji paliwowych. Pomiar przewodności elektrycznej paliw za pomocą miernika JF-1A, który został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką dokładność i ciągły pomiar poziomu przewodności paliw w przewodach zgodnie z ASTM D 2624. Produkty takie jak paliwa do turbinowych silników lotniczych oraz oleje napędowe, przetłaczane z dużą prędkością wytwarzają ładunki elektrostatycz...
More

Spektrometr Ramana – PROGENY

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana PROGENY™ - najnowocześniejszy na rynku. Spektrometr Ramana działa w oparciu o sprawdzoną technika, która obecnie przeżywa dynamiczny rozwój. Miniaturyzacja technologii, oferującej przenośne urządzenia, dające wiarygodne wyniki. Zastosowanie nowego lasera o długości fali 1064 nm, wyeliminowało problem związany z barwą substancji. Nowa technologia oraz oprogramowanie powodują, że spektrometria Ramana staje się szybszym i doskonalszym narzędziem niż  technika FT-IR czy NIR. N...
More

Pomiar pH gleby

Pomiary pH gleby oraz innych parametrów są podstawą rolnictwa i ogrodnictwa oraz wszelkich plantacji. Znajomość pH gleby oraz poziomu tlenu jak i składników odżywczych są warunkiem uzyskiwania właściwych plonów. pH gleby jest miarą względnej kwasowości lub zasadowości danej gleby. Zakres pH (od 0 do 14) to ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na stężeniu jonów wodorowych w roztworach wodnych. Dokładnie jest to ujemny logarytm dzies...
More

Miernik do pomiaru soli rozpuszczonych w wodzie

Wysoki poziom soli rozpuszczonych w glebie może być spowodowany nadmiernym nawożeniem gleby, zbyt słabym nawodnieniem, nieprawidłowym działaniem systemu odwadniającego lub przedostaniem się do gleby zasolonej wody. Wysoki poziom stężenia soli rozpuszczonych może spowodować zahamowanie wzrostu roślin i zmniejszenie plonu ogólnego. Rośliny szklarniowe oraz inne wrażliwe uprawy mogą zostać uszkodzone, jeśli stężenie soli rozpuszczonych przekroczy poziom 2000 ppm.   Szczegóły ...
More