PETRODIST 400 – Destylacja ropy naftowej

Destylacja frakcyjna
Zestaw do destylacji ropy naftowej Wg ASTM D 2892 TBP oraz ASTM D-5236. System ten daje możliwość prowadzenia destylacji różnych próbek zgodnie z wymienionymi normami ASTM w warunkach laboratoryjnych. Procesy TBP i Pot Still mogą być prowadzone sekwencyjnie lub na zmianę z uwagi na wspólny odbieralnik. System jest wyposażony w centralny komputer kontrolny, źródło próżni oraz system do termostatowania wszystkich elementów. Kontrola parametrów procesu, odbieralnika frakcji oraz systemu przechowyw...
More

Zestaw do oznaczania lepkości kinematycznej asfaltów

Urządzenie ma możliwość w sposób półautomatyczny oznaczania lepkości kinematycznej ciekłych produktów naftowych za pomocą kapilar zgodnie z normami: EN 12595 oraz EN 12596. Zestaw składa się z: Dwóch łaźni wiskozymetrycznych 7-miejscowych TCB-7 Mk II Łaźnia dostarczana z certyfikatem badania stabilności AII TCB-7       Szczegóły Karta Katalogowa: Lepkość kinematyczna asfaltów Producent: Norma:
More

Wysokowydajne systemy destylacji z wirującą wstęgą

Układy do destylacji serii 36/100 z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długości 90 cm, mają około 200 półek teoretycznych (maksimum przy ciśnieniu atmosferycznym z zastosowaniem taśmy Teflonowej®) Kolumny wykonane są ze szkła borokrzemowego. We wszystkich połączeniach szklanych stosuje się wyłącznie „bezsmarowe” uszczelnienia na oringach. Praca z próżnią poniżej 0,5 TORR. Kolumny wyposażone są w boczne ramię, co pozwala na zmianę kolby odbieralnika be...
More

TR 551 – Wysokotemperaturowy tester smarów do łożysk

Zestaw badawczy TR 551, pracujący zgodnie z normą ASTM D 3336 to wysoko temperaturowe urządzenie stosowane do badania zdolności smarów do zabezpieczenia właściwego smarowania w dłuższym okresie czasu kiedy łożyska kulkowe pracują w warunkach małych obciążeń, wysokich prędkości oraz wysokich temperatur.   Szczegóły Karta Katalogowa: Wysokotemperaturowy tester smarów do łożysk Producent: Norma:
More

Wysokosprawny system recyklingu rozpuszczalników

Zastosowania do recyklingu: • Acetonitrylu • Metanolu • Trichlorobenzenu (TCB) • Hydrofluoroeterów • Innych rozpuszczalników Destylacja jest procesem standardowo wykorzystywanym do produkcji wysokiej czystości rozpuszczalników. Aparat 9600 jest wysokosprawnym systemem do recyklingu rozpuszczalników, zaprojektowanym do destylacji od 1 do 300 litrów wsadu. Łatwy w użyciu: Kontrola procesu destylacji przebiega w pełni automatycznie poprzez mikroprocesor od początku, do końca, minimalizują...
More

Wirówka laboratoryjna

Wirówka laboratoryjna do oznaczania zawartości wody i zanieczyszczeń w ropie naftowej i przetworach naftowych, zgodna jest z normami: ASTM D 91, ASTM D 96, ASTM D 893, ASTM D 1796, ASTM D 2273,ASTM D 2709, ASTM D 2711, ASTM D 4007, IP 359, ISO 3734 Wykonywane badania: Liczba opadowa Zanieczyszczenia w olejach zużytych Zanieczyszczenia śladowe Charakterystyka demulgowalności Zanieczyszczenia w ropie naftowej     Szczegóły Karta Katalogowa: Wiró...
More

Węglowodory w produktach naftowych metodą FIA

Oznaczanie węglowodorów w płynnych produktach naftowych metodą absorpcyjną FIA zgodnie z normami: ASTM D1319, ISO 3837, IP 156. Metoda FIA służy do oznaczania zawartości węglowodorów nasyconych, olefin i węglowodorów aromatycznych w produktach naftowych, o temperaturze końca wrzenia, nie wyższej, niż 315°C   Szczegóły Karta Katalogowa: FIA Producent: Norma:
More

TR-Bio281 – aparat do tribologicznych badań biomedycznych

Tribometr (TR-Bio281) firmy DUCOM jest zaawansowanym technologicznie tribometrem kulka/ trzpień tarcza. Aparat jest przeznaczony zarówno do pracy na sucho jak i z płynami biologicznymi/fizjologicznymi (w warunkach statycznych lub ciągłego przepływu). TR-Bio281 realizuje różnego rodzaju ruchu poślizgowe i oscylacyjne tarczy. TR-Bio281 realizuje różnego rodzaju ruchy poślizgowe i oscylacyjne tarczy, posiada możliwość precyzyjnego ustawienia obciążenia, wewnątrz komory symulującej warunki fizjolog...
More

HFRR TR 282 – automatyczny aparat do oceny smarności olejów napędowych

Do badań wg ASTM D6079, PN EN ISO 12156-1, CEC F-06-A-96, IP 450 i wymagań specyfikacji EN 590 Automatyczny aparat do oceny smarności olejów napędowych w ruchu posuwisto zwrotnym o wysokiej częstotliwości stosowany jest głownie do badania własności środków smarnych i materiałów, ale nie tylko. Własności smarne oleju napędowego są zależne od szeregu czynników, takich jak pochodzenie ropy naftowej, zawartość związków siarki i okresu ich przechowywania. Aparat HFFR firmy DUCOM pozwala na o...
More

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens. Aparat oznacza temperaturę zapłonu zgodnie z normami ASTM D 93 procedura A, B i C (FAME), ASTM E 502, ISO 2719, ISO 15 267 (Limit Test - oleje jadalne i tłuszcze), IP 34, EN 22719 Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów naftowych w zakresie od 40°C (otoczenia) do 360°C     Szczegóły Karta Katalogowa:  Pensky Martens Producent: ...
More