Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens. Aparat oznacza temperaturę zapłonu zgodnie z normami ASTM D 93 procedura A, B i C (FAME), ASTM E 502, ISO 2719, ISO 15 267 (Limit Test - oleje jadalne i tłuszcze), IP 34, EN 22719 Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów naftowych w zakresie od 40°C (otoczenia) do 360°C     Szczegóły Karta Katalogowa:  Pensky Martens Producent: ...
More

Temperatura zapłonu – TAG

Automatyczny i półautomatyczny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą TAG (tygiel zamknięty). Aparaty do oznaczenie temperatury zapłonu cieczy o lepkości mniejszej niż 5,5mm2/s (cSt) w 40°C lub poniżej 9,5mm2 (cSt) w 25°C oraz zapłonu poniżej 93°C, zgodnie ze specyfikacją podanych wyżej norm. Aparaty przeznaczone są do badań dla rozpuszczalników oraz paliw lotniczych. Aparat stosuje się do oznaczania tendencji palności mieszanek materiałów płynnych z powietrzem oraz oznaczania ni...
More

TE-BBR – Reometr zginanej belki

Lepkość asfaltów
Spełnia normy: ASTM D 6648, AASHTO T313 oraz SHRP. NIE WYMAGA ZEWNĘTRZNEGO CHŁODZENIA. Zakres pomiarowy do – 36°C. Kontrola temperatury z dokładnością do 0,03°C – lepsza niż wymagana w normach. Model TE-BBR w standardowym otoczeniu laboratoryjnym osiąga temperaturę testu -36°C wyłącznie za pomocą technologii Peltiera. Ciecz łaźni, w której odbywa się test, nie cyrkuluje na zewnątrz. Jest ona chłodzona stałym modułem zanurzonym w łaźni. Zastosowane rozwiązanie ułatwia szybkie chłodzeni...
More

Systemy niskotemperaturowe DigiPREP

Systemy niskotemperaturowe DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI - bloki grafitowe, pokryte teflonem, przeznaczone do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180°C i naczyń o pojemności 50ml i 100ml. Oferta systemów niskotemperaturowych obejmuje również płytę grzewczą DigiPREP HP.   Szczegóły Karta Katalogowa: Systemy niskotemperaturowe Producent: Norma:
More

System eliminowania prekursorów laków i osadów w olejach turbinowych

System eliminowania prekursorów laków i osadów, czyli tzw. varnishu z oleju turbinowego w czasie eksploatacji. Proces separacji elektrofizycznej Electrophysical Separation Process™to opatentowana unikalna technologia zastosowana do eliminacji rozpuszczonych w oleju produktów degradacji – najczęstszego powodu występowania varnishu (laków i osadów).Technologia ta jest unikalna, ponieważ pozwala na usunięcie prekursorów varnishu bez ingerencji w poziom stężenia dodatków a skutecznie zapobiega tworz...
More

Stabilność Oksydacyjna Benzyn – Metodą Okresu Indukcyjnego

Zestaw do oznaczania okresu indukcyjnego benzyn i odporności paliw lotniczych na utlenienia metodą żywic potencjalnych z łaźnią wodną lub suchą. Pomiar realizowany może być zgodnie z normami: ASTM D 525, ASTM D 873, ASTM D 5304, EN ISO 7536, IP 40, IP 138.   Szczegóły Karta Katalogowa: Stabilność oksydacyjna benzyn Producent: Norma:
More

SP 10 – Oznaczanie punktu niekopcącego płomienia

Metoda automatycznego pomiaru wysokości niekopcącego płomienia została oficjalnie wpisana do normy  ASTM D1322 oraz D1655 jako metoda odniesienia. Aparat SP 10 rewolucjonizuje test. Posiada system automatycznego ustawienia wielkość płomienia z wykorzystaniem kamery video do jego obserwacji. Kiedy płomień osiąga kształt opisany w metodzie, aparat SP 10 automatycznie odczytuje i zapamiętuje jego wysokość. Każdy test jest zapamiętywany i w pełni odtwarzalny, co jest bardzo istotne w procedurach ...
More

SimpleVIS – lepkość kinematyczna olejów

Automatyczny aparat do szybkiego oznaczania lepkości kinematycznej olejów w temperaturze 40ºC oraz 100ºC. Urządzenie CANNON SimpleVIS™ to nowoczesny wiskozymetr do pomiarów lepkości kinematycznej. Urządzenie pozwala osiągać bardzo dokładne wyniki dzięki ścisłej kontroli temperatury, pozostając jednocześnie urządzeniem przenośnym. Pozwala wykonywać pomiary szeregu produktów petrochemicznych.  Bezpośredni pomiar lepkości kinematycznej, brak przeliczeń z lepkości dynamicznej  Nada...
More

Signal – Analizator zawartości krzemu w produktach ciekłych

Zgodny z normą ASTM D 7757. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek lub przedmuchu komory pomiarowej. Pomiar ciekłych próbek petrochemicznych i biopaliw. Zastosowanie szczególnie dla alkoholi, biokomponentów z odzysku w przemyśle kosmetycznym. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Wyjątkowa precyzja Detekcja na poziomie 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Prostota i szybkość wykonywania pomiarów Zasada pomiaru: Mo...
More