Aparatura laboratoryjna

Aparatura laboratoryjna jaką posiadamy w naszej ofercie adresowana jest do laboratoriów przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, producentów paliw i biopaliw, przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, do laboratoriów przemysłu chemii budowlanej, badania asfaltów, laboratoriów ochrony środowiska, badania żywności, oraz do instytutów i ośrodków naukowo badawczych a także uczelni i szkół:

  • Posiadamy bogatą ofertę aparatury do badania ropy i przetworów naftowych, automatyczne, półautomatyczne urządzenia i aparaty do oznaczania wszystkich niezbędnych parametrów paliw i komponentów, również biopaliw i LPG a także olejów, smarów, wosków, parafin asfaltów.
  • Oferujemy lepkościomierze Hepplera, Englera,  kapilarne szklane, do wszystkich zastosowań z termostatami oraz automatyczne sterowane komputerem jedno i wielostanowiskowe, specjalistyczne dla rozpuszczalnikowej metody oznaczania lepkości polimerów, lepkościomierze przenośne i testery lepkości, urządzenia do specjalnych badań jak lepkość strukturalna CCS, pompowalność MRV oraz HTHS.
  • Aparatura laboratoryjna jaka dostarczamy spełnia wymogi określone normami ASTM, EN i EN ISO do badań LPG i benzyn silnikowych oraz olejów napędowych i biopaliw (skład frakcyjny, temperatura zapłonu – metody klasyczne oraz równowagowa dla FAME, własności niskotemperaturowe olejów i paliwa lotniczego, prężność par, zawartość siarki, okres indukcyjny, obecność żywic, korozja i stabilność oksydacyjna).
  • Oferujemy unikalny sprzęt do badania konsystencji, tekstury oraz obserwacji procesu sieciowania dla polimerów.
  • Posiadamy szeroką ofertę analizatorów biogazu i gazu wysypiskowego a także analizatory spalin i gazów chłodniczych.
  • Mamy w ofercie ponad 100 000 związków, substancji chemicznych, mieszanek, minerałów, wód naturalnych i sztucznych, gleb, osadów i innych produktów jako standardy, wzorce do kalibracji, certyfikowane materiały referencyjne i materiały do sprawdzania biegłości laboratoryjnej.