Badania biegłości laboratoryjnej

Państwa sukces jako laboratorium środowiskowego zależy od bieżących zdolności do wykazania wysokiego poziomu umiejętności analitycznych przy spełnieniu wymogów regulacyjnych.

W celu wykazania się wiedzą analityczną i zgodności z wymogami regulacyjnymi, proponujemy Państwu profesjonalne badania biegłości laboratoryjnej i programy zapewniania jakości, dzięki którym Państwa laboratorium stanie się bardziej wiarygodne .