FIJI – pomiar FAME w paliwie lotniczym

Zawartość FAME w paliwach lotniczych, pozostałościowych i średnich destylatach

ASTM D 1655; ASTM D 7797; DEF STAN 91-91; IP 583; ASTM D 7963
Określenie zawartości FAME za pomocą techniki FTIR, metodą szybkiego skanowania

 

FAME w paliwie lotniczym

Paliwo lotnicze zazwyczaj nie zawiera FAME, ale wszędzie tam, gdzie paliwo lotnicze jest transportowane istnieje ryzyko skażenia FAME poprzez mieszanie z poprzednimi ładunkami cystern lub złym czyszczenia rurociągów lub zbiorników.

Jak FAME dostaje się do paliw?

 • FAME jest środkiem powierzchniowo czynnym, co oznacza, że przylega do powierzchni metalowych, takich jak ściany rurociągów lub cystern
 • W wielu przypadkach do dystrybucji oleju napędowego i paliwa lotniczego wykorzystuje się wspólne systemy dystrybucji takie jak rurociągi, zbiorniki, cysterny.

FAME in Fuel

 • Jeśli paliwo lotnicze jest transportowane po biodieslu lub oleju napędowym, może dojść do rozpuszczenia FAME w paliwie lotniczym.

Specyfikacje przemysłowe

 

UK Energy Institute (EI)

UK Energy Institute (EI) stworzył wspólny program przemysłowy (Joint Industry Programme (JIP)) w celu zbadania wpływu FAME na systemy samolotu i określenia poziomu FAME, który może być dozwolony w paliwie lotniczym, nie powodując problemów operacyjnych lub serwisowych. Raport instytutu wykazał, że 100 mg/kg FAME jest rozsądnym ograniczeniem zanieczyszczenia paliwa lotniczego. Branża podejmuje jednak bardziej ostrożne podejście i zatwierdza limit 50 mg/kg, z awaryjnym poziomem 100 mg/kg.

Nakaz badania FAME

Od 2 Maja 2015r pomiar FAME jest obowiązkową częścią recertyfikacji, w trakcie dostarczania paliwa do terminali oraz na lotniska.

DEF STAN 91-91; ASTM D 1655engine

DEF STAN 91-91 oraz ASTMD D1655 szeroko opisują wymagania i jakość paliw lotniczych. Obydwie normy zostały zmienione i aktualnie obowiązujący limit FAME to 50 mg/kg. Do norm zostały też włączone obydwie metody IP 583 oraz ASTM D7797.

 

Porównanie precyzji metod

 

Koncentracja mg/kg IP 583 FTIR IP 585 GC-MS IP 570 HPLC-ELSD IP 599 GC Hcut
Odtwarzalność (R) Odtwarzalność (R) Odtwarzalność (R) Odtwarzalność (R)
30 3.9 8.5 6.9 2.9
*50 4.4 13.7 10.9 4.8
100 5.5 26.6 21.0 9.3
140 6.3 36.9 29.3 13.0
150 6.6 39.5 31.3 13.9
Gdzie R = odtwarzalność została obliczona przez Instytut Energetyki z danych badań Round Robin.
*Porównanie dokładności w wybranych stężeniach z obowiązującym limitem 50 ppm

 

FIJI JF – FAME w paliwie lotniczym

ASTMD D1655; ASTM D7797; DEF STAN 91-91; IP 583

Ze względu na pojawiające się zanieczyszczenie FAME w paliwach lotniczych, firma Stanhope-Seta we współpracy z wiodącymi producentami, wprowadziła szybką metodę badania zawartości FAME opartą na ekstrakcji w fazie stałej oraz spektroskopii w podczerwieni (FTIR).

Chroniony patentem analizator zawartości FAME w paliwie lotniczym oferuje szybki i precyzyjny pomiar.

Zalety

 • Czas analizy – około 15 minut
 • Certyfikowany zakres 10 – 150 mg/kg FAME
 • Objętość próbki 50ml
 • Aparat laboratoryjny i do zastosowań w terenie
 • W pełni automatyczny
 • Nie wymaga stosowania rozpuszczalników
 • Nie wymaga przygotowania próbki
 • Urządzenie posiada ochronę patentową

 

FIJI DRG – FAME w paliwach pozostałościowych i średnich destylatach

ASTM D7963

Technologia FIJI ma również zastosowanie do innych rodzajów paliw.

FIJI DRG jest zgodny z normą ASTM D7963 i pozwala na szybki pomiar FAME z określeniem zawartości w ppm.

Typowy zakres pomiarowy: od 0 do 1000 mg/kg. Stosując dodatkowy rozpuszczalnik można rozszerzyć zakres pomiarowy powyżej 1000 mg/kg. Wykonanie pomiaru jest identyczne jak w aparacie FIJI-JF: szybkie, proste i nie wymaga specjalnego przeszkolenia operatora.

Zalety

 • Czas analizy – około 15 minut
 • Zakres 0 mg/kg – 20%
 • Certyfikowany zakres 20 mg/kg – 20%
 • Aparat laboratoryjny i do zastosowań w terenie
 • W pełni automatyczny

Nowa metoda ASTM D 7963

Norma ASTM D 7963 rekomenduje stosowanie aparatu FIJI w laboratoriach do badania szerszego zakresu paliw, takich jak diesel oraz paliwa pozostałościowe. Nowa metoda posiada szeroki zakres zastosowania obejmujący jednocześnie zanieczyszczenia FAME na poziomie od 20 mg/kg do 20%.

FIJI MF – FAME w paliwach lotniczych, pozostałościowych i średnich destylatach

ASTM D1655; ASTM D7797; DEF STAN 91-91; IP 583; ASTM D7963

FIJI MF (MultiFuel) zapewnia badanie paliw w szerokim zakresie, takich jak: paliwa lotnicze, paliwa pozostałościowe oraz średnie destylaty.

 

Porównanie analizatorów FIJI

 

Parametr FIJI-JF FIJI-DRG FIJI-MF
Numer katalogowy SA5000-2 SA5100-0 SA5200-0
Paliwo Paliwo lotnicze Średnie destylaty i paliwa pozostałościowe Paliwo lotnicze, Średnie destylaty i paliwa pozostałościowe
Normy ASTM ASTM D 1655; ASTM D 7797 ASTM D 7963 ASTM D1655; ASTM D7797; ASTM D7963
Normy IP IP 583 IP 583
Certyfikowany zakres 10 – 150 mg/kg 20 mg/kg – 20% Paliwo lotnicze: 10 – 150 mg/kg,
Paliwa pozostałościowe: 20 mg/kg – 20%
Zakres pomiarowy 0 – 150 mg/kg 0 mg/kg – 20% AVTUR : 0 – 150 mg/kg,
Paliwa pozostałościowe : 0 mg/kg – 20%
Ilość próbki 50ml 50ml 50ml

 

Jakie rodzaje FAME może wykryć analizator FIJI?

Główną zaletą w stosunku do obecnych metod wykrywania FAME jest zdolność do wykrywania za pomocą aparatu FIJI wszystkich rodzajów FAME w zakresie C8 do C22 w tym;

 • Olej kokosowy
 • Olej musztardowy
 • Olej palmowy
 • Olej rzepakowy
 • Olej słonecznikowy
 • Olej sojowy
 • Olej jatrofowy

 

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

Broszura_FIJI

Producent:

Seta Analytics

Norma:

ASTM D 1655, DEF STAN 91-91, IP 583, ASTM D 7797, ASTM D 7963