Gaztox – Ochrona pracowników, Monitoring stężeń gazów toksycznych

W zależności od typu czujnika, ten pojedynczy detektor gazów może być stosowany dla niebezpiecznych stężeń: tlenu (O2), lub gazów toksycznych takich jak siarkowodór (H2S), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2).

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

Gaztox

Producent:

Geotech

Norma: