PETRODIST 100 – Aparatura do destylacji ropy naftowej wg ASTM D-2892

PETRODIST 100 M (ręczny), 100 S (półautomat) i 100 CC (automat) To doskonałe rozwiązanie dające mozliwośc dopasowania pracy wg. wymagań użytkownika. System pracuje wg ASTM D-2892.

PETRODIST 100 M.
System do destylacji ropy naftowej do pracy w trybie ręcznym dokładnie wg wymagań normy ASTM D-2892 (TBP). Zestaw w wersji „Basic” jest idealnym instrumentem do pracy w laboratoriach
badawczych i dydaktycznych.

PETRODIST 100 S
Układ do pracy półautomatycznej, zawierający przystosowany do pracy z próżnią odbieralnik frakcji z 9 cylindrami dla każdego etapu, które muszą być wymieniane dla każdego etapu destylacji. Zmiana cylindra jest wykonywana wg wcześniej nastawionych temperatur wrzenia lub, kiedy cylinder jest napełniony.
PETRODIST 100 CC
Aparat w pełni automatyczny do pracy bez nadzoru
operatora.
Zaprogramowany proces destylacji przebiega od początku do końca automatycznie, jest sterowany
komputerem i wszystkie elementu poszczególnych etapów jak sterowanie ogrzewaniem, sterowanie próżnią, debutanizacja, odbieranie poszczególnych frakcji odbywa się automatycznie bez udziału
operatora. Poszczególne frakcje są odbierane do odbieralnika sprzężonego z wbudowaną wagą,
ważone przed podaniem do jednego z 20 miarowych cylindrów odbieralnika. Zmiana cylindra
następuje wg zadanych w programie temperatur lub po napełnieniu.

PETRODIST 100CC

Szczegóły

Karta Katalogowa:

PETRODIST 100   PILODIST-Katalog

Producent:

Pilodist

Norma:

ASTM D 2892