PETRODIST 300 M – Destylacja

Destylacja wg. ASTM D 1160. Zestaw do pracy manualnej. System sterowany ręcznie przez operatora od początku do końca, tzn. od IBP (początkowej temperatury wrzenia) do końcowej temperatury wrzenia (EBP). Objętość destylatu jest mierzona przez operatora w kontrolowanym temperaturowo odbieralniku. Aparat jest dostarczany ze sterownikiem DCD4001 oraz komputerem. Sterownik daje możliwość automatycznej kontroli grzania, pozwala na prace w 3 różnych trybach grzania, steruje próżnią oraz końcowym etapem destylacji, jeśli aparat osiągnął kryterium końca destylacji.

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

PETRODIST 300 M   PILODIST-Katalog

Producent:

Pilodist

Norma:

ASTM D 1160