Sindie+Cl – Analizator zawartości siarki i chloru w ciekłych produktach naftowych

W naszej ofercie pojawił się nowy interesujący aparat serii Sindie firmy XOS.

Sindie+CL

 

Jeden aparat dedykowany do pomiaru zarówno siarki jak i chloru we wszystkich ciekłych przetworach naftowych.

Pomiar stężeń dwóch najbardziej krytycznych pierwiastków w ropie naftowej i jej przetworach.
Szeroki zakres pomiarowy: od śladowych stężeń do 5% S i 3000 ppm Cl.

 • Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D2622, ASTM D 7536
 • Bez konieczności stosowania żadnych gazów do konwersji próbek, ani helu dla wypełnienia komory pomiarowej
 • Pomiar stężenia chloru dla ciekłych próbek petrochemicznych, rozpuszczalników, paliw, aromatów, roztworów wodnych i katalizatorów
 • Pomiar stężenia siarki od nisko siarkowych paliw ciekłych do ropy
 • Jeden pomiar dla obydwu pierwiastków
 • Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek

 

Cechy aparatu:

 • Zakres pomiarowy siarki: od 0,4 ppm do 5 %
 • Zakres pomiarowy chloru: od 0,3 ppm do 3000 ppm.
 • Automatyczna korekta wpływu zawartości siarki podczas pomiarów zawartości chloru.
 • Przygotowanie próbki ogranicza się do napełnienia naczyńka surową próbką.
 • Łatwa i prosta eksploatacja i konserwacja, bez pieców, kolumn chromatograficznych ani rur kwarcowych.
 • Programowany czas pomiaru 30 – 900 s
 • Lampa rentgenowska chłodzona powietrzem
 • Wymiary: 37 (w) x 50 (d) x 34 (h) cm

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

SINDIE + Cl

Producent:

XOS

Norma:

ASTM D 7039, ASTM D 2622, ASTM D 7536, ISO 20884