Serwis

Zlecenie serwisowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Nr tel. (wymagane)

Nazwa urządzenia (wymagane)

Numer seryjny (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Wpisz poniżej kod captcha


Jesteśmy autoryzowanym serwisem aparatury produkowanej przez wszystkich naszych partnerów handlowych. Nasza wiedza i doświadczenie na temat budowy i obsługi aparatów, ich zastosowań oraz specyficznych problemów pojawiających w każdym laboratorium, wynika z ponad 20-letniej praktyki firmy Tusnovics Instruments na rynku. Staramy się aby nasz serwis zawsze rozwiązywał problemy naszych klientów w terminach zapewniających ciągłość pracy.

Posiadamy kompletną wiedzę na temat obsługi i kalibracji:

 • Aparatury do oznaczania zanieczyszczeń w paliwach oraz klasy czystości, rozkładu cząstek w płynach przemysłowych i produktach farmaceutycznych
 • Analizatorów biogazu
 • Aparatów do badania paliw płynnych, biopaliw, FAME, oraz olejów smarowych, wosków i smarów
 • Aparatury dedykowanej do asfaltów
 • Urządzeń do oznaczania siarki w paliwach płynnych
 • Aparatów do oznaczania stabilności oksydacyjnej, zawartości żywic i własności niskotemperaturowych
 • Urządzeń do prężności par ropy, benzyn i LPG
 • Aparatów do pomiaru lepkości

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz serwisujemy na zlecenie użytkowników urządzenia innych producentów.

Nasza firma oferuje pełny pakiet usług serwisowych:

 • Naprawy sprzętu (gwarancyjne i pogwarancyjne)
 • Kalibracje i sprawdzenia (z wystawieniem świadectwa włącznie)
 • Szkolenia z obsługi sprzętu
 • Szkolenia z zakresu serwisu
 • Doradztwo w zakresie doboru sprzęt