Sindie GEN 3 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Analizator Sindie daje możliwość pomiaru zawartości siarki na poziomie 0,15 ppm w ciekłych próbkach przetworów naftowych i petrochemicznych oraz bioetanolu.

– Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, PN-EN 15485
– Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek
– Pomiar ciekłych próbek przetworów naftowych i petrochemicznych – Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja
– Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

 SINDIE GEN 3 pl

Producent:

XOS

Norma:

ASTM D 7039, ISO 20884, PN-EN 15485