Wysokowydajne systemy destylacji z wirującą wstęgą

Układy do destylacji serii 36/100 z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długości 90 cm, mają około 200 półek teoretycznych (maksimum przy ciśnieniu atmosferycznym z zastosowaniem taśmy Teflonowej®) Kolumny wykonane są ze szkła borokrzemowego. We wszystkich połączeniach szklanych stosuje się wyłącznie „bezsmarowe” uszczelnienia na oringach. Praca z próżnią poniżej 0,5 TORR. Kolumny wyposażone są w boczne ramię, co pozwala na zmianę kolby odbieralnika be...
More

Wysokosprawny system recyklingu rozpuszczalników

Zastosowania do recyklingu: • Acetonitrylu • Metanolu • Trichlorobenzenu (TCB) • Hydrofluoroeterów • Innych rozpuszczalników Destylacja jest procesem standardowo wykorzystywanym do produkcji wysokiej czystości rozpuszczalników. Aparat 9600 jest wysokosprawnym systemem do recyklingu rozpuszczalników, zaprojektowanym do destylacji od 1 do 300 litrów wsadu. Łatwy w użyciu: Kontrola procesu destylacji przebiega w pełni automatycznie poprzez mikroprocesor od początku, do końca, minimalizują...
More

B/R 9700 ProCycler – Układ destylacyjny do recyklingu rozpuszczalników

Zdolny do oddestylowania 17 litrów zużytego rozpuszczalnika w jednym cyklu. Cały system jest wykonany ze stali nierdzewnej i jest w pełni automatyczny. Aparat prowadzi proces destylacji w zamkniętym systemie, od początku do końca bez interwencji operatora. Model ProCyclerTM jest idealnym narzędziem do odzysku rozpuszczalników stosowanych np. w histologii, histopatologii oraz innych dziedzinach badań i przemysłu. Obsługa aparatu jest prosta – należy wlać zużyty rozpuszczalnik i załączyć program ...
More

Aparaty do recyklingu formaliny

Każdy aparat jest chłodzony powietrzem, wymaga tylko zasilania prądem. Gotowy do pracy, zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do użytkowania. Mikroprocesor monitoruje przebieg procesu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Czujnik oparów jest wbudowany w każdy system. Monitoruje on w sposób ciągły cały przebieg procesu na wypadek przypadkowego wycieku oparów. · Recykling, któremu można zaufać. · Otrzymywanie odczynników najwyższej jakości. · Odczynnik się nie zużywa i nie ulega degradacji. ...
More

Aparaty dla recyklingu odczynników do histopatologii

Jedno urządzenie zapewnia możliwość recyklingu wszystkich rozpuszczalników. Podwojenie wydajności, NIE kosztów. ProCycler Plus umożliwia recykling: • Ksylenu • Substytutów ksylenu • Alkoholu • Acetonu ProCycler Advantage umożliwia recycling: • Ksylenu • Substytutów ksylenu • Alkoholu • Acetonu • Formaliny MiniProCycler umożliwia recykling: • Ksylenu • Substytutów Ksylenu • Alkoholu • Acetonu MiniProCycler F Urządzenie Dedykowane do Recyklingu FORMALINY MiniProCycler Advantag...
More