Sindie+Cl – Analizator zawartości siarki i chloru w ciekłych produktach naftowych

Analizator siarki i chloru
W naszej ofercie pojawił się nowy interesujący aparat serii Sindie firmy XOS. Sindie+CL   Jeden aparat dedykowany do pomiaru zarówno siarki jak i chloru we wszystkich ciekłych przetworach naftowych. Pomiar stężeń dwóch najbardziej krytycznych pierwiastków w ropie naftowej i jej przetworach. Szeroki zakres pomiarowy: od śladowych stężeń do 5% S i 3000 ppm Cl. Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D2622, ASTM D 7536 Bez konieczności stosowania żadnych gazów do konwe...
More

CLORA – Analizator zawartości chloru w produktach ciekłych

Analizator zawartości chloru
Laboratoryjny analizator zawartości chloru służy do oznaczenia chloru zgodnie z ASTM D 7536, w ciekłych węglowodorach takich jak benzyny, olej napędowy, toluen, aromaty, destylaty oraz paliwa pozostałościowe i ropa naftowa. Sprawdza się też doskonale przy badaniu roztworów wodnych (woda pitna, ścieki) Aparat wykrywa zawartość chloru w zakresie 0,06 ppm - 4%. Pomiar realizowany jest metodą Mnochromatycznej Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Fali (MWD XRF) z wyeliminowaniem promieniowa...
More