GA 5000 – Analizator biogazu

Analizator biogazu
Analizator biogazu GA 5000 umożliwia pomiar do 6 gazów w jednym aparacie. Urządzenie w wersji podstawowej mierzy trzy składniki gazu CH4, CO2, O2. Dodatkowo aparat posiada możliwość wbudowania trzech celek do pomiaru dodatkowych gazów (podane w specyfikacji). Umożliwia również pomiar temperatury oraz przepływu gazu. Jedyny na rynku aparat posiadający certyfikat kalibracji ze znakiem UKAS (ISO 17025). Zakres temperatury pracy -10 °C do + 50 °C. Pomiar CH4 i CO2 z dokładnością ± 0,5%. Kolorowy...
More

BIOGAS 5000 – Analizator biogazu

Analizator biogazu
Analizator biogazu BIOGAS 5000 - doskonałe narzędzie do monitorowania biogazowni, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych. W czasach coraz większego nacisku na walkę z globalnym ociepleniem i uniezależniania się od paliw kopalnych, biogaz staje się paliwem coraz częściej branym pod uwagę jako alternatywne źródło energii. Biogaz wykazuje szereg zalet. Gaz wytwarzany jest z odpadów ulegających biodegradacji i może być wykorzystywany do produkcji niskoemisyjnej energii oraz elektrycz...
More