Wysokowydajne systemy destylacji z wirującą wstęgą

Układy do destylacji serii 36/100 z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długości 90 cm, mają około 200 półek teoretycznych (maksimum przy ciśnieniu atmosferycznym z zastosowaniem taśmy Teflonowej®) Kolumny wykonane są ze szkła borokrzemowego. We wszystkich połączeniach szklanych stosuje się wyłącznie „bezsmarowe” uszczelnienia na oringach. Praca z próżnią poniżej 0,5 TORR. Kolumny wyposażone są w boczne ramię, co pozwala na zmianę kolby odbieralnika be...
More

Wysokosprawny system recyklingu rozpuszczalników

Zastosowania do recyklingu: • Acetonitrylu • Metanolu • Trichlorobenzenu (TCB) • Hydrofluoroeterów • Innych rozpuszczalników Destylacja jest procesem standardowo wykorzystywanym do produkcji wysokiej czystości rozpuszczalników. Aparat 9600 jest wysokosprawnym systemem do recyklingu rozpuszczalników, zaprojektowanym do destylacji od 1 do 300 litrów wsadu. Łatwy w użyciu: Kontrola procesu destylacji przebiega w pełni automatycznie poprzez mikroprocesor od początku, do końca, minimalizują...
More

B/R 9700 ProCycler – Układ destylacyjny do recyklingu rozpuszczalników

Zdolny do oddestylowania 17 litrów zużytego rozpuszczalnika w jednym cyklu. Cały system jest wykonany ze stali nierdzewnej i jest w pełni automatyczny. Aparat prowadzi proces destylacji w zamkniętym systemie, od początku do końca bez interwencji operatora. Model ProCyclerTM jest idealnym narzędziem do odzysku rozpuszczalników stosowanych np. w histologii, histopatologii oraz innych dziedzinach badań i przemysłu. Obsługa aparatu jest prosta – należy wlać zużyty rozpuszczalnik i załączyć program ...
More