System eliminowania prekursorów laków i osadów w olejach turbinowych

System eliminowania prekursorów laków i osadów, czyli tzw. varnishu z oleju turbinowego w czasie eksploatacji. Proces separacji elektrofizycznej Electrophysical Separation Process™to opatentowana unikalna technologia zastosowana do eliminacji rozpuszczonych w oleju produktów degradacji – najczęstszego powodu występowania varnishu (laków i osadów).Technologia ta jest unikalna, ponieważ pozwala na usunięcie prekursorów varnishu bez ingerencji w poziom stężenia dodatków a skutecznie zapobiega tworz...
More

MPC COLOR – Oznaczanie jakości olejów w eksploatacji metodą MPC

Oznaczanie jakości olejów
  Do oznaczania jakości oleju w eksploatacji metodą MPC oraz oceny osadów i nagarów. Metoda badań: ASTM D7843 Pomiar metoda wizualną z analizą plamy barwnej oleju w zakresie długości fali UV 400 - 700 nm. Czas pomiaru: 1,8 s Oprogramowanie aparatu umożliwia podawanie wyniku z wartościach CIE oraz Δ E aktualnie obowiązujących w normie ASTM D7843.   Szczegóły Karta Katalogowa: MPC Producent: Norma:
More

RULER VIEW – Aparat do oznaczania poziomu odporności oleju na utlenianie

odporność na utlenianie
Do oznaczania poziomu odporności oleju na utlenianie Metody badań: ASTM D6810, ASTM D6971, ASTM D7527  Szybka i niezawodna technika cyfrowa  Sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz polowych  Konfekcjonowane odczynniki Aparat umożliwia pomiary poziomu odporności olejów na utlenianie dla węglowodorowych olejów mineralnych i syntetycznych, estrów bazowych oraz olejów biodegradowalnych. W związku ze zdolnością monitorowania poziomów antyutleniaczy, aparat RULER VIEW może określ...
More