CAV 4.2 – Automatyczny lepkościomierz

Automatyczny lepkościomierz
CAV 4.2 – automatyczny lepkościomierz z dwiema łaźniami, pracuje zgodnie z wymaganiami normy ASTM D445 i oznacza lepkość kinematyczną w zakresie od 0,5 do 10,000 mm2/s. Dzięki dwóm wielozakresowym kapilarom umieszczonym w osobnych łaźniach, lepkościomierz szybko pozwala uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki. Łaźnie termostatyczne gwarantują doskonałą stabilizację  i regulację temperatury, która przewyższa wymagania norm odnośnie dokładności. Wbudowany, zmodernizowany system automatycznego mycia ...
More

SimpleVIS – lepkość kinematyczna olejów

Automatyczny aparat do szybkiego oznaczania lepkości kinematycznej olejów w temperaturze 40ºC oraz 100ºC. Urządzenie CANNON SimpleVIS™ to nowoczesny wiskozymetr do pomiarów lepkości kinematycznej. Urządzenie pozwala osiągać bardzo dokładne wyniki dzięki ścisłej kontroli temperatury, pozostając jednocześnie urządzeniem przenośnym. Pozwala wykonywać pomiary szeregu produktów petrochemicznych.  Bezpośredni pomiar lepkości kinematycznej, brak przeliczeń z lepkości dynamicznej  Nada...
More

PolyVISC – lepkość kinematyczna roztworów polimerów

Automatyczny aparat do oznaczania lepkości kinematycznej roztworów polimerów PolyVISC oraz system do przygotowywania roztworów PolyVISC SPS. Metody badawcze: ASTM D 2857, ASTM D 4603, ASTM D 789, ASTM D 1243, ASTM D 1795, ASTM D 3591, EN ISO 1628, EN ISO 307 Zakres temperatur: 20 – 100ºC Opcja wysokotemperaturowa: do + 135ºC Zakres lepkości: 0,3 - 20 000 cStCechy aparatu: Unikalna technologia łaźni powietrznej pozwalająca na uzyskanie nadzwyczajnej stabilności temperaturowej. Automatyc...
More

MiniAV – X Lepkość Kinematyczna

Aparat wyposażony w 10 pozycyjny podajnik próbek. Automatyczny lepkościomierz, zgodny z normą: ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, IP 71. Aparat Mini AV - X umożliwia pomiar lepkości kinematycznej przetworów naftowych w zakresie od 15°C do 100 °C włącznie. Pomiar lepkości próbek przeźroczystych i ciemnych z identyczną dokładnością bez zmiany kapilary. Powtarzalność równa lub lepsza niż wymagana w normie ASTM D 445. Ekonomiczny w cenie i wygodny w użytkowaniu, bez konieczności s...
More

MiniAV – Lepkość kinematyczna

Automatyczny lepkościomierz, zgodny z normą ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, IP 71 Aparat Mini AV umożliwia pomiar lepkości kinematycznej przetworów naftowych w zakresie od 15°C do 100 °C włącznie. Pomiar lepkości próbek przeźroczystych i ciemnych z identyczną dokładnością bez zmiany kapilary. Powtarzalność równa lub lepsza niż wymagana w normie ASTM D 445. Ekonomiczny i wygodny w użytkowaniu, bez konieczności stosowania drogich akcesoriów eksploatacyjnych.   ...
More

CAV 2000 – Automatyczne lepkościomierze

Wg wymagań norm PN-ISO 3104/3105, ASTM D 445/446 oraz IP71 Zakres temperaturowy: 20 – 100°C (lub 150°C) Pomiar lepkości: 0,5 – 5 000 cSt Pomiar lepkości próbek przeźroczystych i ciemnych z identyczną dokładnością bez zmiany kapilary. Precyzja – jak w wymaganiach ASTM D 455. Termistorowy pomiar przepływu z dokładnością ± 0,001 sekundy Kontrola temperatury z dokładnością lepszą niż 0,01 °C. CAV-2100 – dwie kapilary w jednej łaźni. Możliwość pomiaru na dwóch kapilarach jednocześnie w tej...
More