AutoREID – Automatyczny aparat do oznaczania prężności par metodą REIDA

Aparat firmy AD Systems, służy do oznaczania prężności par ropy naftowej i przetworów naftowych, których prężność par w temp. 37,8 °C jest niższa niż 180,0 kPa. Oznaczenia prowadzone są zgodnie z normami: ASTM D 323, ASTM D 4953, ISO 3007. Aparat w sposób bezpośredni mierzy prężność pary REIDA (RVP) bez stosowania korelacji lub kalkulacji. AutoREID jest wyposażony w dwa stanowiska pomiarowe (do równoczesnej pracy) oraz dodatkowe stanowisko w łaźni pozwalające na stabilizację komory powietrznej...
More