SETAFLASH Seria 3 – Aparat do oznaczania temperatury zapłonu

Urządzenie Setaflash (small scale - tygiel zamknięty) obejmuje zakres temperaturowy od 10°C do 300°C. Aparat pozwala stwierdzić, czy dany produkt zapali się w danej temperaturze, czy nie (flash/no flash - Metoda A) lub oznaczyć temperaturę zapłonu badanej próbki (Metoda B). Procedura “small scale ramp” wg ASTM D7236 pozwala określić temperaturę zapłonu w korelacji do ASTM D3828 (metoda równowagowa). Innowacyjność Aparat Setaflash Seria 3 jest odpowiedni dla wielu aplikacji. Zapewnia rze...
More

Aparaty do pomiaru temperatury zapłonu i palenia

Model automatyczny do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda, normy: ASTM D 92, EN ISO 2592, IP 36. Do badania próbek o wysokiej lepkości oraz próbek stałych w jednym urządzeniu bez żadnego dodatkowego wyposażenia.   Szczegóły Karta Katalogowa:  Aparaty do pomiaru zapłonu metodą Clevelanda Producent: Norma:
More