Wysokowydajne systemy destylacji z wirującą wstęgą

Układy do destylacji serii 36/100 z wirującą wstęgą, wykorzystują wysokowydajne adiabatyczne kolumny destylacyjne o długości 90 cm, mają około 200 półek teoretycznych (maksimum przy ciśnieniu atmosferycznym z zastosowaniem taśmy Teflonowej®) Kolumny wykonane są ze szkła borokrzemowego. We wszystkich połączeniach szklanych stosuje się wyłącznie „bezsmarowe” uszczelnienia na oringach. Praca z próżnią poniżej 0,5 TORR. Kolumny wyposażone są w boczne ramię, co pozwala na zmianę kolby odbieralnika be...
More

Wysokosprawny system recyklingu rozpuszczalników

Zastosowania do recyklingu: • Acetonitrylu • Metanolu • Trichlorobenzenu (TCB) • Hydrofluoroeterów • Innych rozpuszczalników Destylacja jest procesem standardowo wykorzystywanym do produkcji wysokiej czystości rozpuszczalników. Aparat 9600 jest wysokosprawnym systemem do recyklingu rozpuszczalników, zaprojektowanym do destylacji od 1 do 300 litrów wsadu. Łatwy w użyciu: Kontrola procesu destylacji przebiega w pełni automatycznie poprzez mikroprocesor od początku, do końca, minimalizują...
More

Aparaty dla recyklingu odczynników do histopatologii

Jedno urządzenie zapewnia możliwość recyklingu wszystkich rozpuszczalników. Podwojenie wydajności, NIE kosztów. ProCycler Plus umożliwia recykling: • Ksylenu • Substytutów ksylenu • Alkoholu • Acetonu ProCycler Advantage umożliwia recycling: • Ksylenu • Substytutów ksylenu • Alkoholu • Acetonu • Formaliny MiniProCycler umożliwia recykling: • Ksylenu • Substytutów Ksylenu • Alkoholu • Acetonu MiniProCycler F Urządzenie Dedykowane do Recyklingu FORMALINY MiniProCycler Advantag...
More