Phoebe – Analizator zawartości fosforu w substancjach ciekłych

Pomiar zawartości fosforu dla ciekłych próbek petrochemicznych (wliczając ropę naftową), biopaliw oraz roztworów wodnych i innych nieorganicznych. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek i przedmuchu komory pomiarowej 6-cio punktowa kalibracja. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Najniższy poziom detekcji 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Zasada pomiaru: Monochromatyczna Fluorescencja Rentgenowska z Dyspersją Fa...
More