Signal – Analizator zawartości krzemu w produktach ciekłych

Zgodny z normą ASTM D 7757. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek lub przedmuchu komory pomiarowej. Pomiar ciekłych próbek petrochemicznych i biopaliw. Zastosowanie szczególnie dla alkoholi, biokomponentów z odzysku w przemyśle kosmetycznym. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Wyjątkowa precyzja Detekcja na poziomie 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Prostota i szybkość wykonywania pomiarów Zasada pomiaru: Mo...
More