Sindie OTG – Przenośny analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Stężenie siarki
  Aparat do oznaczania siarki w paliwach płynnych - mały przenośny i zapewnia doskonałą dokładność, powtarzalność i odtwarzalność dla najniższych stężeń siarki w nowoczesnych paliwach. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485 Spełnia wymagania normy ISO 20884 Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek Aparat przenośny Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego t...
More