Temperatura zapłonu – Pensky-Martens

    Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens Metody badawcze: ASTM D 93 procedura A, B i C, ISO 2719, IP 34 Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów naftowych w zakresie od temperatury otoczenia do 370°C Łatwość wykonania testu oraz czynności po zakończeniu testu, gdy próbka może być jeszcze gorąca. Wyzwolenie zapłonu następuje za pomocą zapłonnika elektrycznego lub gazowego. Mamy więc możliwość stosow...
More

MPC – Temperatura płynięcia i mętnienia

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, zgodny z normami: Płynięcie – ASTM D 6749. Korelacja do ASTM D 97, ISO 3015 Mętnienie – ASTM D 7683. Korelacja do ASTM D 2500, ISO 3016 Seria MPC została zaprojektowana do automatycznego oznaczania temperatury płynięcia (PP) oraz temperatury mętnienia (CP) dla małej ilości próbki w krótkim czasie. Badanie zapewnia lepszą dokładność testu niż konwencjonalne metod manualne. PP mierzona jest metodą ciśnieniową wg. ASTM D6749,...
More

CFPP – Blokada zimnego filtra

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra, zgodny z normami EN 116, IP-309 oraz ASTM D 6371 Wolny od metanolu Użycie elementów Peltier do chłodzenia/ogrzewania spowodowało wyeliminowanie metanolu z obsługi. Nie jest wymagany duży kriostat, wymaganiem jest mała jednostka chłodząca z niezamarzającym płynem. Dwa tryby chłodzenia Tryb chłodzenia może być wybrany pomiędzy chłodzeniem liniowym, a konwencjonalnym chłodzeniem stopniowanym. Rzetelne wykrywanie menisk...
More

AAP – Automatyczny aparat do oznaczania punktu anilinowego

Aparat umożliwiający przebadanie szerokiego asortymentu próbek, zarówno próbek przezroczystych jak i próbek ciemnych (nieprzezroczystych). Analizator zgodny jest z normami: ISO 2977 oraz ASTM D 611. Przyjazna cela pomiarowa: może ona zostać łatwo wyjęta z aparatu i umieszczona na wadze, w celu zważenia lepkich próbek, które są ciałem stałym w temperaturze otoczenia. Konstrukcja aparatu ogranicza kontakt użytkownika z aniliną. Bezpośrednie podłączenie do zbiornika z aniliną bez potrzeby ręczneg...
More

AD-7 – Automatyczny aparat do destylacji atmosferycznej

Destylacja atmosferyczna
Destylacja atmosferyczna, łatwa i bezpieczna w każdym laboratorium. Aparat przeznaczony jest do destylacji atmosferycznej paliw lotniczych i samochodowych, nafty, ciężkich benzyn, olejów napędowych i rozpuszczalników. Metody badań: ASTM D86, ASTM D850, ASTM D1078, EN ISO 3405, IP 123, IP 123, GOST 2177 . Destylacja atmosferyczna w zautomatyzowanym analizatorze przebiega bez ingerencji użytkownika, wystarczy określić warunki przeprowadzenia badania i wcisnąć przycisk Start. Po zakończeniu aparat...
More

ACL-2 – Aparat do pomiaru barwy

Kolorymetr Model ACL-2 Został stworzony z myślą o automatycznych pomiarach barwy wg skali Saybolta/ASTM color dla przetworów naftowych z zastosowaniem metody Tri-Stimulus opisanej w normie ASTM D6045, co koreluje z konwencjonalnymi metodami odpowiednio wg ASTM D156 i D1500. Operator uruchamia pomiar przez przycisk START a wynik po kilku sekundach ukazuje się na wyświetlaczu. Aparat ACL-2 i nowoczesna technika eliminują wszelki subiektywizm. Szczegóły Karta Katalogowa: Katal...
More

ACO-8 – Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Cleveland

Temperatura zapłonu - Cleveland
Temperatura zapłonu produktów naftowych jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących ich właściwości. Automatyczny aparat ACO-8 do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda jest zgodny z normami: ASTM D92, IP 36. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, wystarczy wybrać metodę pomiaru, wprowadzić oczekiwaną temperaturę zapłonu, umieścić tygiel z próbką i rozpocząć test. Temperatura zapłonu podana jest na kolorowym wyświetlaczu od razu po zakończeniu pomiaru.  Koniec...
More