ACL-2

Kolorymetr Model ACL-2 Został stworzony z myślą o automatycznych pomiarach barwy wg skali Saybolta/ASTM color dla przetworów naftowych z zastosowaniem metody Tri-Stimulus opisanej w normie ASTM D6045, co koreluje z konwencjonalnymi metodami odpowiednio wg ASTM D156 i D1500. Operator uruchamia ...
Czytaj więcej