SETAFLASH Seria 3 – Aparat do oznaczania temperatury zapłonu

Urządzenie Setaflash (small scale - tygiel zamknięty) obejmuje zakres temperaturowy od 10°C do 300°C. Aparat pozwala stwierdzić, czy dany produkt zapali się w danej temperaturze, czy nie (flash/no flash - Metoda A) lub oznaczyć temperaturę zapłonu badanej próbki (Metoda B). Procedura ...
Czytaj więcej

PM-93 Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu PENSKY-MARTENS

Analizator punktu zapłonu firmy Stanhope-Seta pracujący zgodnie z normami: ASTM D 93, ISO 2719, IP 34, to nowoczesny, automatyczny aparat pozwalający na łatwe przeprowadzanie badań próbek z zachowaniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu dużego dotykowego ...
Czytaj więcej

Temperatura zapłonu – EraFLASH

Temperatura zapłonu
Temperatura zapłonu oznaczana za pomocą aparatu EraFLASH to innowacyjne spojrzenie na badanie właściwości substancji. Wszystkie pomiary w pełnej zgodności z normami ASTM D 6450 i D 7094 oraz doskonała korelacją do norm ASTM D 93 i EN ISO 2719. Jeden analizator punktu zapłonu dla ...
Czytaj więcej