Aparat do testu Reicherta

Do oceny własności olejów smarowych i dodatków do olejów smarowych   Aparat do testu Reicherta to doskonałe narzędzie dla producentów dodatków do olejów smarowych i olejów smarowych, dla oceny własności przeciw zużyciowych (Wear Preventive) w warunkach ekstremalnych ciśnień (Extreme Pressure). Test ten został opracowany jako szybka metoda oceny i obserwacji formowania się filmu warstwy środka smarowego pomiędzy dwoma powierzchniami. Aparat Reicherta mierzy spadek poziomu dźwięku (pisk...
More