Analizator zawartości chloru CLORA

Analizator zawartości chloru
Laboratoryjny analizator zawartości chloru służy do oznaczenia chloru zgodnie z ASTM D 7536, w ciekłych węglowodorach takich jak benzyny, olej napędowy, toluen, aromaty, destylaty oraz paliwa pozostałościowe i ropa naftowa. Sprawdza się też doskonale przy badaniu roztworów wodnych (woda ...
Czytaj więcej