HFRR TR 282 – automatyczny aparat do oceny smarności olejów napędowych

Do badań wg ASTM D6079, PN EN ISO 12156-1, CEC F-06-A-96, IP 450 i wymagań specyfikacji EN 590

Automatyczny aparat do oceny smarności olejów napędowych w ruchu posuwisto zwrotnym o wysokiej częstotliwości stosowany jest głownie do badania własności środków smarnych i materiałów, ale nie tylko.

Własności smarne oleju napędowego są zależne od szeregu czynników, takich jak pochodzenie ropy naftowej, zawartość związków siarki i okresu ich przechowywania.

Aparat HFFR firmy DUCOM pozwala na ocenę tych własności przez pomiar współczynnika tarcia i odporności śladu zużycia (MWSD) na kulce (jak na zdjęciu poniżej) jest stosowana do określenia własności smarnych oleju. Aparat HFRR firmy DUCOM może być także stosowany do badań wykraczających poza ramy norm, z uwagi na dostępne szersze zakresy parametrów testów, takich jak częstotliwość: 10 Hz do 60 Hz, obciążenie: 2N do 10 N, temperatura: do 100°C oraz wilgotność względna 35 – 80%.

 

Zastosowanie

 

  • Kontrola jakości dostaw oleju napędowego z różnych rafinerii lub kontrola blendingu
  • Badanie wpływu różnych biopaliw na własności końcowego produktu
  • Badanie synergizmu komponentów paliwa na czas życia pompy paliwowej
  • Obrazowanie wpływu modyfikatorów lepkości i innych dodatków poprawiających smarność paliw o niskiej zawartości siarki.
  • Badanie własności smarnych w wysokich temperaturach dla olejów silnikowych dla różnych olejów bazowych i w zależności od dodatków przeciw zużyciowych i lepkościowych.
  • Badania korozji dla różnych środków smarowych.

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

HFRR TR 282

Producent:

DUCOM

Norma:

ASTM D 6079, PN EN ISO 12156-1, CEC F-06-A-96, IP 450