Wysokosprawny system recyklingu rozpuszczalników

Zastosowania do recyklingu:
• Acetonitrylu
• Metanolu
• Trichlorobenzenu (TCB)
• Hydrofluoroeterów
• Innych rozpuszczalników

Destylacja jest procesem standardowo wykorzystywanym do produkcji wysokiej czystości rozpuszczalników.
Aparat 9600 jest wysokosprawnym systemem do recyklingu rozpuszczalników, zaprojektowanym do destylacji od 1 do 300 litrów wsadu.
Łatwy w użyciu: Kontrola procesu destylacji przebiega w pełni automatycznie poprzez mikroprocesor od początku, do końca, minimalizując czas potrzebny do obsługi systemu. Aparat charakteryzuje się łatwym programowaniem parametrów i dostępnymi protokołami procesu. Grzanie, odbiór destylatu i wyłączenie aparatu po zakończeniu procesu następuje całkowicie automatycznie.

 

Szczegóły

Karta Katalogowa:

9600 destylacja rozpuszczalnikow

Producent:

BR

Norma: