ST 10 – Automatyczny zestaw dla oceny stabilności i kompatybilności olejów

Metoda ASTM D4740 – test bibułowy – metoda została w pełni zautomatyzowana Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule. Rynek paliw żeglugowych podlega aktualnie kompleksowym i daleko idącym zmianom, głównie z powodów wzrastających wymagań ekologicznych. Tematy związane ze stabilnością i kompatybilnością paliw żeglugowych nigdy nie były bardziej aktualne, szczególnie w odniesieniu...
More

System eliminowania prekursorów laków i osadów w olejach turbinowych

System eliminowania prekursorów laków i osadów, czyli tzw. varnishu z oleju turbinowego w czasie eksploatacji. Proces separacji elektrofizycznej Electrophysical Separation Process™to opatentowana unikalna technologia zastosowana do eliminacji rozpuszczonych w oleju produktów degradacji – najczęstszego powodu występowania varnishu (laków i osadów).Technologia ta jest unikalna, ponieważ pozwala na usunięcie prekursorów varnishu bez ingerencji w poziom stężenia dodatków a skutecznie zapobiega tworz...
More

PORTATEST A-2 – Pomiar napięcia przebicia

Automatyczny aparat do pomiaru napięcia przebicia. Metody badawcze: EN 60 156, ASTM D 877, ASTM D 1816, ASTM D 3300, IP 295 Precyzyjny, prosty w obsłudze, przyjazny dla użytkownika aparat do pomiaru napięcia przebicia dla olejów transformatorowych i izolacyjnych. Najbardziej precyzyjny Niezwykle prosty w obsłudze Przyjazny dla użytkownika Aparat w pełni automatyczny. Urządzenie zaprojektowane jako laboratoryjne. Idealne do natychmiastowej diagnostyki w dużych zakładach energetycz...
More

DT 100 DL – Automatyczny aparat dla monitoringu stanu oleju

Aparat DT 100 DL jest jedynym automatycznym urządzeniem, które jednocześnie mierzy indeks zanieczyszczenia (zawartość nierozpuszczalnych substancji o charakterze sadzy w oleju) i dostarcza informacji o własnościach dyspergujących oleju, co pozwala na podjęcie w stosownym czasie czynności konserwacji maszyny i silnika. Aparat DT 100 DL został opracowany we współpracy z laboratorium specjalizującym się w ocenie stanu oleju w eksploatacji (OCM). Metoda jest dedykowana do analizy olejów smarowych...
More

ASA – Automatyczny analizator stabilności olejów i paliw pozostałościowych

Aparat zgodny z normami ASTM D 7060, Shell Methods SMS 1600 oraz SMS 2715. Aparat wyznacza parametry P – value (współczynnik flokulacji) oraz proporcję Po / Frmax (P – ratio). P – value określa on tendencję asfaltenów do peptyzacji w środowisku olejów i paliw pozostałościowych. Po wskazuje na zdolność maltenów do solubilizacji asfaltenów, Frmax określa tendencję do wytrącania asfaltenów.   Szczegóły Karta Katalogowa:  ASA Producent: Norma:
More

Analex rpd

Rotacyjny aparat do pomiaru zawartości i rozmiaru cząstek metalicznych w olejach w eksploatacji   Aparat pozwala na szybki pomiar ścieru ferromagnetycznego i nie ferromagnetycznego wraz z podziałem cząstek wg ich wielkości. Próbka umieszczana jest na rotującym dysku szklanym. Działanie sił grawitacji, magnetycznej i odśrodkowej powoduje, że cząstki układają się radialnie na trzech koncentrycznych okręgach.     Szczegóły Karta Katalogowa: Analex-rpd ...
More

Analex pqL

Aparat do oznaczania ścieru żelaznego ferromagnetycznego   ANALEXpqLjest nowym aparatem zastępującym szeroko rozpowszechnione aparaty pqM i pqA. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii i oprogramowania pozwoliło uzyskaćwysoką precyzjępomiaru. ANALEXpqL jest dedykowany dla nowoczesnego laboratorium monitoringu olejów w eksploatacji.     Szczegóły Karta Katalogowa: Analex-pqL Producent: Norma:
More

Analex fdM

Aparat do pomiaru zawartości osadów i cząstek ferromagnetycznych w olejach w eksploatacji.   Jest to aparat przeznaczony do pomiaru stopnia zanieczyszczenia próbki oleju cząstkami ferromagnetycznymi,które powstająna skutek tarcia i zużycia części maszyn. Umożliwia skuteczne kontrolowanie sprzętu mechanicznego, co zapobiega kosztownym przestojom i awariom.     Szczegóły Karta Katalogowa: Analex-fdm Producent: Norma:
More

EraSPEC OIL – Właściwości olejów przepracowanych

Przenośny analizator NIR/MID - FTIR olejów w eksploatacji. Szybka analiza stopnia degradacji oleju oraz zanieczyszczeń w olejach w eksploatacji. Aparat do pomiarów laboratoryjnych lub w terenie. Aparat zgodny z: ASTM E 2412, ASTM D 7412, ASTM D 7414, ASTM D 7415, ASTM D 7418, ASTM D 7624 EraSPEC OIL dostarcza precyzyjnych informacji na temat: poziomu zanieczyszczenia sadzą, stopnia oksydacji, liczby kwasowej (TAN – korelacja do ASTM D 664), liczby zasadowej (TBN – korelacja do ASTM D 28...
More