BOCLE- Automatyczny aparat do badania smarności paliw do turbinowych silników lotniczych z układem kulka-cylinder

Automatyczny aparat do badania smarności paliw do turbinowych silników lotniczych z układem kulka-cylinder PILODIST ® Bocle 5001

W pełni automatyczny system dla testu BOCLE wg normy ASTM D5001. Badanie wykonywane jest w celu oznaczenia smarności paliw lotniczych w układzie kulka – cylinder całkowicie zgodnie z normą ASTM D5001.

W pełni zautomatyzowany test, który nie wymaga interwencji operatora poza ustawieniem pierścienia i kulki oraz przyciśnięciem przycisku start. Nie są potrzebne żadne inne akcesoria. Urządzenie BOCLE wg ASTM D5001 mierzy wielkość śladu zużycia na kulce testowej, który powstaje na skutek tarcia pomiędzy stacjonarnie umieszczona kulką a rotującym cylindrem. Część obracającego się cylindra jest zanurzona w zbiorniku z paliwem lotniczym (50 ml). Temperatura paliwa lotniczego w zbiorniczku jest kontrolowana, podobnie jak wilgotność względna powietrza w układzie – przepływ powietrza jest również regulowany. Test trwa 30 min. Wynik testu  – wielkość śladu jest oceniana za pomocą mikroskopu. Na podstawie wyniku ocenia się smarność paliwa lotniczego lub innej cieczy.

Szczegóły

Karta Katalogowa:

 BOCLE

Producent:

Pilodist

Norma:

ASTM D 5001