ST 10 – Automatyczny zestaw dla oceny stabilności i kompatybilności olejów

Metoda ASTM D4740 – test bibułowy – metoda została w pełni zautomatyzowana

  • Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie
  • Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule.

Rynek paliw żeglugowych podlega aktualnie kompleksowym i daleko idącym zmianom, głównie z powodów wzrastających wymagań ekologicznych. Tematy związane ze stabilnością i kompatybilnością paliw żeglugowych nigdy nie były bardziej aktualne, szczególnie w odniesieniu do paliw nisko siarkowych 0.10 % siarki stosowanych w obszarach Sulphur Emission Control Areas (SECAs), co powoduje rozwój nowych formulacji produktów spełniających wymagania SECA (ECA).

 

Jakkolwiek niekompatybilność nie jest powszechnym zjawiskiem to jej prawdopodobieństwo wzrasta przy zmianie paliwa w obszarze SECA. Skutki niekompatybilności i niestabilności paliw są poważne. Kompatybilność powinna być obserwowana i traktowana jako element krytyczny, ponieważ niekompatybilność  może sparaliżować jednostkę pływającą a proces czyszczenia układu paliwowego jest trudny i czasochłonny.

 

Proszę poczekać na pełne załadowanie się prezentacji
Szczegóły

Karta Katalogowa:

ST 10

Producent:

Ad Systems

Norma:

ASTM D 4740