ERA Waters – nowości

Szanowni Klienci,

informujemy, że ERA Waters oferuje:

  • wzorce mętności dla mętnościomierzy procesowych. Pierwszym nowym produktem dostępnym dla Państwa będzie stabilizowany formazynowy wzorzec mętności, 20 NTU (1 L roztworu kalibracyjnego);
  • certyfikowany materiał referencyjny i badania biegłości dla substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w glebie (w zależności od serii: 6-12 analitów występujących w zakresie stężeń 20-100 µg/kg, 10 g). Materiał ten dedykowany jest do badania z wykorzystaniem techniki LC/MS/MS.

Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia wymagań ISO Guide 34 dla CRM, Era Waters wprowadziła następujące zmiany na certyfikatach dla analitów nieorganicznych w glebach:

  • parametr „Cerified Value” zastąpiono parametrem „Reference Value”;
  • parametr „Total Concentration” zastąpiono parametrem „Certified Value” (całkowita zawartość analitu w próbce).

Sposób wyznaczania wartości nie uległ zmianie. Wszystkie certyfikaty będą wydawana w nowym formacie.

 

Szczegóły oferty dostępne są u naszych Specjalistów zespołu Materiały Referencyjne. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.