Fiolki o niskiej zawartości TOC

 

Najlepsze na rynku fiolki o niskiej zawartości TOC do badania jakości wody dla celów farmaceutycznych

producenta

Używanie czystych fiolek do badania jakości wody
w przemyśle farmaceutycznym jest bardzo ważne. Dla producenta ERA posiadającego akredytację Guide 34
i wytwarzającego materiały referencyjne TOC jest to równie ważne.

Fiolki o niskiej zawartości TOC producenta ERA są czyste, przebadane i sprawdzone pod względem jakości uzyskiwanych wyników: – certyfikowane fiolki, 40 ml, <10 ppb TOC,  teflonowe nakrętki, osłony przeciwpyłowe, – sprawdzone w laboratorium posiadającym akredytację ISO 17025

 

 

Badania porównawcze

Przeprowadzono badania porównawcze, w których analizie poddano 40 ml fiolki o niskiej zawartości TOC czterech wiodących na rynku producentów. Badania prowadzono przez 4 dni dla czterech serii siedmiu fiolek od każdego producenta wypełnionych wodą NANOpure DI (n = 28 próbek od każdego producenta) wykorzystując analizator Sievers Model 900 TOC. Analizy zostały przeprowadzone przez jednego analityka w laboratorium ERA posiadającym akredytację ISO/IEC 17025.

Przeprowadzone badania porównawcze wykazały, że fiolki producenta ERA dostarczają spójnych i wiarygodnych wyników <10ppb TOC.

Porównanie fiolek o niskiej zawartości TOC 40 ml
Producent 1 – ERA Producent 2 Producent 3 Producent 4
Średnie stężenie TOC [µg/L] 7,1 15,5 17,2 6,7
Odchylenie standardowe 0,8 6,3 3,3 1,8
Względne odchylenie standardowe 11,5% 40,7% 19,0% 27,0%
Liczba próbek (n) 28 28 28 28

 

Szczegóły oferty dostępne są u naszych Specjalistów zespołu Materiały Referencyjne. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.