Firma

Firma Tusnovics Instruments prowadzi działalność handlową od 1992 roku.

Zajmujemy się dostawami aparatury laboratoryjnej, akcesoriów, części zużywalnych a także doradztwem i serwisem.
Realizujemy kompleksowe dostawy materiałów odniesienia i wzorców dla wszystkich laboratoriów chemicznych.

Znaczna część naszej oferty to specjalistyczna aparatura do badań własności lub/i składu przetworów naftowych a zatem paliw płynnych, olejów, smarów, olejów w eksploatacji i asfaltów.
Naszym głównym odbiorcą i klientem są laboratoria związane z przeróbką ropy naftowej – zarówno przemysłowe w rafineriach, terminalach i bazach paliwowych, badawcze w Instytutach, Uczelniach i jednostkach Badawczo-Rozwojowych jak i liczne laboratoria wojskowe.
Dostarczamy aparaturę również dla dużych odbiorców i użytkowników przetworów naftowych jak elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie a także dla prywatnych producentów paliw płynnych i środków smarnych oraz serwisów olejowych i firm rzeczoznawców.

Posiadamy specjalistyczne urządzenia laboratoryjne i przenośne do oceny i analizy olejów w eksploatacji i olejów przepracowanych.
W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą ofertę o aparaty dedykowane dla przemysły farmaceutycznego, producentów produktów leczniczych, dla kontroli jakości i działów rozwoju. Są to spektrometry Ramana, laserowe liczniki cząstek z pomiarem potencjału Zeta i systemy do recyklingu rozpuszczalników.
Wszelkie dostawy są realizowane wraz z uruchomieniem i szkoleniem a aparatura jest objętą obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
Realizujemy coroczne przeglądy i kalibracje dla wszystkich aparatów, które tego wymagają.

Od lat jesteśmy uznanym i renomowanym dostawcą wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia dla wszystkich laboratoriów analiz chemicznych i badania własności fizykochemicznych.
Oferta materiałów odniesienia została ostatnio rozszerzona o materiały kontrolowane (narkotyki, dopalacze i środki psychotropowe) oraz blisko 10 000 zanieczyszczeń produktów leczniczych, wzorce dla EP i USP dla laboratoriów farmaceutycznych kontroli jakości i działów badań i rozwoju.
Realizujemy szeroko zakrojone badania biegłości w dziedzinie ochrony środowiska.
Renomowani i znani na całym świecie dostawcy gwarantują jakość i niezawodność.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.