Home
O nas
Oferta
 • Aparatura
 • Autoryzowany serwis
 • CRM
 • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Energetyka

Produkty w kategorii Energetka

 • DT100DL - automatyczny aparat do monitoringu stanu oleju (OCM).

  Tester zanieczyszczenia DT100DL jest jedynym automatycznym urządzeniem, które jednocześnie mierzy indeks zanieczyszczenia (zawartość nierozpuszczalnych substancji o charakterze sadzy w oleju) i dostarcza informacji o własnościach dyspergujących oleju. Aparat wykonuje automatycznie obraz plamy oleju kamerą cyfrową. W ciągu kilku sekund zaawansowane oprogramowanie skanuje i analizuje wszystkie pola plamy oraz wylicza automatycznie najważniejsze parametry dla oceny jakości oleju:
  • Dyspergowalność (MD) - parametr, który decyduje o zdolności oleju do unoszenia nierozpuszczalnej zawiesiny.
  • Indeks zanieczyszczenia (IC), który reprezentuje ilość substancji nierozpuszczalnych obecnych w oleju.
  • Łączony wskaźnik oceny działania (DP), który jest matematyczną kombinacją parametrów IC oraz MD.
  Norma: ASTM D7899.

 • miniAV® - lepkościomierz automatyczny

  Jednostanowiskowy, automatyczny lepkościomierz laboratoryjny. Aparat mierzy lepkość kinematyczną cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z jednakową, doskonałą dokładnością. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, np. 1 - 100 cSt, 6 - 600 cSt czy 10 - 1000 cSt. Zakres pomiarowy aparatu od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) od 15°C to 100°C. Mycie i suszenie kapilary po pomiarze odbywa się automatycznie dwoma rozpuszczalnikami. Idealny dla testowania lekkich i ciężkich paliw płynnych, paliw żeglugowych, wosków, parafin, ropy naftowej, olejów bazowych, smarowych, hydraulicznych, dodatków oraz glikoli.
  Normy: ASTM D446/445, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • miniQV®- X - automatyczny lepkościomierz do olejów w eksploatacji z podajnikiem próbek

  Automatyczny lepkościomierz dla szybkich rutynowych oznaczeń lepkości kinematycznej olejów w eksploatacji. Aparat wyposażony jest w 25-cio pozycyjny podajnik próbek. W aparacie zastosowano kapilary typu “fast-run", które pokrywają zakres 10 - krotności dolnego poziomu. Zakres pomiarowy od 5 mm²/s (cSt) do 800 mm²/s (cSt) dla temperatur od 40 °C do 100 °C. Aparat jest dedykowany do szybkich badań olejów przepracowanych i w eksploatacji.
  Normy: ASTM D446 oraz ISO 3105.

 • CAV® 4.2 - automatyczny lepkościomierz z dwiema łaźniami i podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwiema łaźniami do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Każda łaźnia aparatu posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde (po jednej na każdą łaźnię) pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • CAV® 4.1- automatyczny lepkościomierz jednołaźniowy z podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwoma kapilarami w jednej łaźni do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Aparat posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • ERAFLASH - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu

  Automatyczny, wszechstronny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego. Innowacyjna technika stale zamkniętego tygla (Continuously Closed Cup Flash Point – pomiar wg ASTM D6450 i ASTM D7094) wymaga tylko 1 lub 2 ml próbki. Tygiel podczas całego pomiaru jest zamknięty w szczelnej komorze. Łuk elektryczny wewnątrz komory powoduje zapłon próbki, a brak dopływu tlenu automatycznie gasi płomień. Aparat mierzy odpowiedni wzrost ciśnienia wewnątrz komory pomiarowej. Wzrost o ≥ 20 kPa określa się jako temperaturę zapłonu.
  Normy: ASTM D6450, ASTM D7094 oraz IP620.

  Idealna korelacja do:
  • Pensky Martens: ASTM D93, EN ISO 2719, DIN 51758 oraz IP34.
  • TAG: ASTM D56.
  • Abel Pensky: ISO 13736 oraz IP170.
  • Metoda równowagowa: ASTM D3828, EN ISO 3679 oraz EN ISO 3680.

 • ERASPEC OIL - automatyczny aparat do analizy parametrów olejów w eksploatacji

  Automatyczny aparat do oznaczania własności olejów w eksploatacji i monitoringu trendu zmian parametrów. Umożliwia pomiar istotnych zmian parametrów olejów smarowych, które maja wpływ na jego jakość. Pomiar jest wykonywany zgodnie z najnowszą metodą dotyczącą pomiarów w podczerwieni - ASTM E2412. Eraspec OIL monitoruje produkty degradacji (utleniania, zasiarczania czy nitracji), pokazuje ubytek dodatków (przeciwutleniaczy aminowych, fenolowych oraz przeciwzużyciowych). Mierzy poziom zanieczyszczeń (woda, sadza, paliwo, FAME, płyn chłodzący). Złożone parametry oleju, takie jak TAN, TBN czy lepkość, są obliczane za pomocą modeli chemometrycznych z wykorzystaniem rozszerzalnej biblioteki widm.
  Normy: ASTM E2412, ASTM D7412, ASTM D7414, ASTM D7415, ASTM D7418, ASTM D7624, DIN 51452, 51453 oraz JOAP.

  Zapewnia wyniki zgodne z ASTM D445, ASTM D664, ASTM D2270, ASTM D2896 oraz ASTM D4739.

 • PAMAS SBSS - automatyczny licznik cząstek

  Aparat automatyczny, umożliwia standardowo kontrolę klasy czystości i pomiar zanieczyszczeń cząstkami do ciśnienia 8 bar dla olejów hydraulicznych, izolacyjnych i turbinowych, olejów przekładniowych i silnikowych, cieczy hydraulicznych na bazie wody, organicznych rozpuszczalników oraz cieczy o wysokiej prężności par. Licznik cząstek do pomiaru klasy czystości PAMAS SBSS jest zgodny z normami PN-81/C-04177 oraz ISO 11500. Kalibracja wg ISO 4402 oraz ISO 11171 inne kalibracje na życzenie. Klasyfikacja (ocena klasy czystości) możliwa wg dowolnych standardów i norm międzynarodowych i przedmiotowych.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216. Czułość 1 µm wg wymagań normy ISO 4402, 1,5 µm wg ISO 11171 oraz 0,5 µm wg wymagań normy ISO 21501.

 • PAMAS SVSS - automatyczny licznik cząstek

  Licznik cząstek idealny do pomiaru klasy czystości czystych płynów, roztworów infuzyjnych, zawiesin oraz wody i roztworów wodnych. Aparat jest w pełni automatyczny. Pomiary na podstawie kalibracji latex wg ISO 21501. Gwarantuje pomiary cząstek w płynach infuzyjnych wg wymagań: USP, EP, BP, JP, KP. Możliwość ustawienia do 16 kanałów pomiarowych lub 32 na życzenie. Wymienne strzykawki pozwalają pracować na różnych objętościach od 100 µl do 1 litra.

 • PAMAS S40 - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek w olejach.
  Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • PAMAS S40 GO - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek dedykowany do olejów zabudowany w solidnej odpornej na transport walizce. Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • PAMAS 4132 - licznik cząstek do kontroli filtrów

  System do testowania filtrów. Konfiguracja z dwoma licznikami cząstek umożliwia jednoczesne pomiary przed i za filtrem. Obudowa IP 64. Równoległa analiza 2 x 32 kanały. Czujnik odporny na wysokie ciśnienia.

 • PAMAS WaterViewer - licznik do pomiaru cząstek on - line w wodach.

  Układ automatycznie analizuje ilość i rozmiar cząstek w funkcji czasu. Pobiera i zapisuje zarówno sygnał analogowy oraz cyfrowy. Możliwość ustawienia 8 rozmiarów cząstek. Zintegrowana pompa dozująca oraz system przepłukiwania czujnika. Zastosowania: woda pitna, ścieki, woda przemysłowa, woda basenowa, kontrola filtrów.

 • BIOGAS 5000 – przenośny analizator biogazu

  Analizator biogazu BIOGAS 5000 – doskonałe narzędzie do monitorowania biogazowni, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych.

  W czasach coraz większego nacisku na walkę z globalnym ociepleniem i uniezależniania się od paliw kopalnych, biogaz staje się paliwem coraz częściej branym pod uwagę jako alternatywne źródło energii. Biogaz wykazuje szereg zalet. Gaz wytwarzany jest z odpadów ulegających biodegradacji i może być wykorzystywany do produkcji niskoemisyjnej energii oraz elektryczności. Biogaz po odpowiednim przygotowaniu, może także zostać przystosowany do napędzania pojazdów silnikowych.

  Analizator biogazu BIOGAS 5000 z powodzeniem może być wykorzystywany w niewielkich firmach jak również przy wielkoskalowych procesach fermentacji w oczyszczalniach ścieków i biogazowniach. Przenośny analizator biogazu BIOGAS 5000 może być stosowany przez projektantów podczas rozruchu procesu produkcji biogazu, w terenie, gdzie punkty kontrolne oddalone są od siebie i potrzebne jest urządzenie kompaktowe i łatwe w użyciu. Analizator biogazu BIOGAS 5000 nadaje się doskonale do badania otrzymanego biogazu i potwierdzenia wydajności procesu.

  Analizator biogazu w wersji podstawowej mierzy trzy składniki gazu CH4, CO2, O2. Dodatkowo aparat posiada możliwość pomiaru takich gazów jak siarkowodór, amoniak, tlenek węgla lub wodór. CH4 i CO2 mierzone są metodą absorpcji w podczerwieni, O2 i H2S w celkach elektrochemicznych. Urządzenie znakomicie sprawdza się w pomiarach biogazu przy instalacjach biogazowni rolniczych i oczyszczalni ścieków, jak również gazu emitowanego na składowiskach odpadów komunalnych.
  Analizator biogazu BIOGAS 5000 wykonuje błyskawicznie pomiar i przedstawia komplet wyników na kolorowym, czytelnym wyświetlaczu. Poza parametrami składu biogazu na ekranie mogą być podawane także informacje o przepływie, ciśnieniu i temperaturze.

  Analizator biogazu – BIOGAS 5000 to jedyny na rynku aparat posiadający certyfikat kalibracji ze znakiem UKAS (ISO 17025).

 • GA5000 - przenośny analizator biogazu

  Analizator biogazu GA 5000 umożliwia pomiar do 6 gazów w jednym aparacie.

  Analizator biogazu GA 5000 z powodzeniem może być wykorzystywany w niewielkich firmach jak również przy wielkoskalowych procesach fermentacji w oczyszczalniach ścieków i biogazowniach. Przenośny analizator biogazu GA 5000 może być stosowany przez projektantów podczas rozruchu procesu produkcji biogazu, w terenie, gdzie punkty kontrolne oddalone są od siebie i potrzebne jest urządzenie kompaktowe i łatwe w użyciu. Analizator biogazu GA 5000 nadaje się doskonale do badania otrzymanego biogazu i potwierdzenia wydajności procesu.

  Urządzenie w wersji podstawowej mierzy trzy składniki gazu CH4, CO2, O2. Dodatkowo aparat posiada możliwość wbudowania trzech celek do pomiaru dodatkowych gazów (podane w specyfikacji). Umożliwia również pomiar temperatury oraz przepływu gazu. Jedyny na rynku aparat posiadający certyfikat kalibracji ze znakiem UKAS (ISO 17025).
  Zakres temperatury pracy -10 °C do + 50 °C. Pomiar CH4 i CO2 z dokładnością ± 0,5%. Kolorowy wyświetlacz, 4,3” TFT, umożliwiający równoczesne wyświetlanie wszystkich mierzonych gazów na ekranie.

  Analizator objęty się 3-letnią gwarancją z krajowym serwisem.

 • ADEM - automatyczny aparat do oznaczania odporności na emulgowanie

  W pełni automatyczny aparat do badania własności demulgujących, olejów mineralnych oraz cieczy syntetycznych i hydraulicznych. Rzeczywisty podgląd próbki, podświetlanie LED (jednorodne podświetlenie próbek), funkcja eliminacji pęcherzyków. Łaźnia sześciomiejscowa o pojemności 8 litrów. Zakres temperaturowy: od otoczenia do 90°C (temperatura regulowana przez użytkownika).
  Normy: ASTM D1401 oraz ISO 6614.

 • Portatest A-2 - automatyczny aparat do pomiaru napięcia przebicia olejów transformatorowych i elektroizolacyjnych

  Urządzenie zapewnia w pełni automatyczny pomiar oraz spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. norma wg, której ma być przeprowadzone badanie, jest w łatwy sposób wybierana z menu. Dodatkowo aparat posiada 10 dowolnie programowalnych przez użytkownika programów. Istnieje możliwość zmiany parametrów pracy tak, aby dostosować go do określonych standardów. Wylicza odchylenie standardowe oraz wartość średnią, drukuje wyniki na wbudowanej drukarce. Posiada bardzo prostą obsługę, do której wykorzystuje się cztery przyciski funkcyjne.
  Normy: EN 60156, IEC 156/95, VDE 370/96, BS 5874/80, UTE C 27-221/74, UNE 21309/89, NEN 10156, SEV 3141/69, CEI 10-l/73, ASTM D1816/90, ASTM D877/90, JIS 2101-82 oraz JIS Silicon 2101/82.

 • DigiPREP - bloki grafitowe do mineralizacji otwartej

  Bloki grzewcze DigiPREP HT wykonane są z grafitu pokrytego teflonem, co gwarantuje doskonałą ochronę przed korozją spowodowaną gorącymi kwasami, odporność na działanie czynników agresywnych oraz długą żywotność sprzętu. Niemetalowa obudowa wykonana z tworzywa sztucznego Kydex zapewnia brak korozji oraz możliwości zanieczyszczenia próbki. Systemy DigiPREP HT są idealne dla każdej mineralizacji lub metody ogrzewania, która wymaga temperatury do 180°C. Każdy blok grzewczy wyposażony jest w kontroler. Może on być wbudowany (DigiPREP HT) lub funkcjonować, jako urządzenie zewnętrzne. Dostępne jest 7 rozmiarów bloków grafitowych DigiPREP HT - od 12 do 72 stanowisk.

 • ACO-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Oznaczenie temperatury zapłonu produktów naftowych w tyglu otwartym w zakresie od temperatury otoczenia do 400°C. Dostępna wersja dedykowana do badania asfaltów - aparat wyposażony w skimmer i dodatkowy program badawczy.
  Normy: ASTM D92, ISO 259 oraz IP 36.

 • <strong>Automatic Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester</strong> - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Automatic Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Obsługa aparatu za pomocą 8,4” kolorowego ekranu dotykowego. Automatycznie podnoszona głowica testowa ułatwia pracę
  z aparatem, a szczególnie etap czyszczenia. Wbudowany czujnik ciśnienia barometrycznego w celu automatycznej korekcji wyników oraz system gaszenia. Zapłon elektryczny lub gazowy (wybór
  z poziomu menu). Zapłonnik elektryczny z automatyczną kontrolą mocy. Zakres pomiarowy: od temperatury otoczenia do 405°C.
  Normy: ASTM D93 A, B i C, IP 34 oraz ISO 2719.

 • <strong>Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Aparat z zapłonnikiem elektrycznym wyposażony w niklowo-chromową grzałkę o mocy 1000 W z bezstopniową, zmienną regulacją. Pozwala na ustawienie dokładnych, powtarzalnych zakresów temperatury zgodnych z normą. Zestaw grzewczy umieszczony jest
  w obudowie ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorami chłodzącymi.
  Normy: ASTM D93 A, B i C, IP 34 oraz ISO 2719.

 • <strong>Abel Closed Cup Flash Point Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Abel Closed Cup Flash Point Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych i innych cieczy, w zakresie temperatur od -30°C do 70°C. Wyposażony w niklowo-chromowy element grzewczy o mocy 400 W z bezstopniową regulacją temperatury. Zapewnia dokładne ustawienie szybkości wzrostu temperatury zgodnie z normą.
  Normy: IP 170 oraz ISO 13736.

 • <strong>Tag Closed Cup Flash Tester </strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Tag Closed Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych (o lepkości poniżej 5,5 cSt w 40°C lub poniżej
  9,5 cSt w 25°C) i temperaturze zapłonu poniżej 93°C. Bezstopniowa regulacja temperatury pozwala na dokładne ustawienie szybkości jej wzrostu zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D56 oraz IP 304.

 • <strong>Tag Open Cup Flash Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą TAG

  Tag Open Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą TAG

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych w temperaturach do 163°C oraz asfaltów poniżej 93°C. Bezstopniowa regulacja temperatury pozwala na dokładne ustawienie szybkości jej wzrostu zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D1310 oraz ASTM D3143.

 • <strong>Cleveland Open Cup Flash Point Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Cleveland Open Cup Flash Point Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Aparat do oznaczania temperatury zapłonu i palenia produktów naftowych powyżej 79°C. Aparat wyposażony w 1000 W element grzewczy z płynną regulacją mocy grzania. Pozwala na dokładne ustawienie szybkości wzrostu temperatury zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D92, ASTM D6074, ASTM D6158, IP 36 oraz ISO 2592.

 • <strong>Autoignition Apparatus</strong> - aparat do oznaczania temperatury samozapłonu

  Autoignition Apparatus - aparat do oznaczania temperatury samozapłonu

  Aparat do oznaczania temperatury samozapłonu, czyli najniższej temperatury, przy której opary badanej próbki zapalą się samoczynnie pod określonymi warunkami. Cyfrowa kontrola temperatury pieca. Zakres temperaturowy do 1200°C.
  Norma: ASTM E659.

 • KV-6 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej

  Sześciomiejscowa łaźnia do ręcznego oznaczania lepkości kinematycznej. Zakres: od temperatury otoczenia do + 150°C. Cyfrowy wyświetlacz temperatury z rozdzielczością 0,01°C. Łaźnia jest wyposażona w przednią szybę z hartowanego szkła oraz łatwo dostępny zawór spustowy. Wbudowane tylne oświetlenie.
  Normy: ASTM D445, ASTM D446, ISO 3105 oraz ISO 3104.

 • Seta Semi-Automatic Cleveland - półautomatyczny aparat
  do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Aparat umożliwia pomiar temperatury zapłonu w sposób półautomatyczny. Zakres temperatur: od temperatury otoczenia
  do 370°C. Zapłonnik gazowy.
  Normy: ASTM D92, IP 36 oraz ISO 2592.

 • Herschel Emulsifier - automatyczny aparat do badania własności demulgujących produktów naftowych

  Laboratoryjne, kompaktowe urządzenie do pomiaru zdolności olejów do separacji wody. Aparat posiada 4 mieszadła testowe z niezależnym sterowaniem oraz automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem. Wyśrodkowywanie i pozycjonowanie mieszadeł (6 mm nad dnem cylindra) jest również automatyczne. Próbki mogą być testowane jednocześnie lub indywidualnie. Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego.
  Normy: ASTM D1401 oraz ISO 6614.

Wyszukaj