Home
O nas
Oferta
 • Aparatura
 • Autoryzowany serwis
 • CRM
 • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Przeróbka ropy i petrochemia

Produkty w kategorii Przeróbka ropy i petrochemia

 • AutoREID - automatyczny aparat do oznaczania prężności par metodą REIDA

  Aparat w sposób bezpośredni mierzy prężność pary REIDA (RVP) bez stosowania korelacji lub kalkulacji. AutoREID jest wyposażony w dwa stanowiska pomiarowe (do równoczesnej pracy) oraz dodatkowe stanowisko w łaźni pozwalające na stabilizację komory powietrznej. Urządzenie umożliwia pomiary próbek o wysokiej lepkości oraz zawierających zawieszone cząstki stałe bez ryzyka uszkodzeń.
  Normy: ASTM D323, ASTM D4953 oraz ISO 3007.

 • CT10 - automatyczny aparat do oceny korozji na trzpieniach

  Innowacyjne rozwiązanie zastosowane w aparacie CT10 pozwala na super dokładny pomiar ilości skorodowanej powierzchni (%). Procedura jest dokonywana automatycznie, co redukuje błędy powstałe na skutek subiektywnej oceny oka ludzkiego. Pomiar oparty jest na homogenicznym źródle światła, kamerze CCD, systemie obracającym trzpieniami oraz specjalnym oprogramowaniu.
  Normy: NACE TM0172, ASTM D665, ASTM D7548, IP 135, ISO 7120 oraz JIS K2510.

 • DT100DL - automatyczny aparat do monitoringu stanu oleju (OCM).

  Tester zanieczyszczenia DT100DL jest jedynym automatycznym urządzeniem, które jednocześnie mierzy indeks zanieczyszczenia (zawartość nierozpuszczalnych substancji o charakterze sadzy w oleju) i dostarcza informacji o własnościach dyspergujących oleju. Aparat wykonuje automatycznie obraz plamy oleju kamerą cyfrową. W ciągu kilku sekund zaawansowane oprogramowanie skanuje i analizuje wszystkie pola plamy oraz wylicza automatycznie najważniejsze parametry dla oceny jakości oleju:
  • Dyspergowalność (MD) - parametr, który decyduje o zdolności oleju do unoszenia nierozpuszczalnej zawiesiny.
  • Indeks zanieczyszczenia (IC), który reprezentuje ilość substancji nierozpuszczalnych obecnych w oleju.
  • Łączony wskaźnik oceny działania (DP), który jest matematyczną kombinacją parametrów IC oraz MD.
  Norma: ASTM D7899.

 • ST10 - automatyczny zestaw walizkowy do oceny stabilności i kompatybilności olejów

  Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie. Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule. Całkowicie zgodny z metodą znormalizowaną. Nie wymaga specjalnego szkolenia ani doświadczenia. Pozwala wyeliminować niebezpieczeństwo niekompatybilności i powstawaniu osadów i szlamów, oraz kosztownym procesom oczyszczania układów spalania.
  Norma: ASTM D4740.

 • SV10 - aparat do oznaczania samoistnej stabilności asfaltenów

  Automatyczny aparat do oznaczania stabilności rop naftowych, pozostałości, ciężkich olejów opałowych oraz paliw żeglugowych w postaci parametru S-value. Oznaczanie samoistnej stabilności asfaltenów. Aparat wykonuje automatycznie: rozcieńczanie (do 100°C), miareczkowanie oraz mycie.
  Normy: ASTM D7157, ISO PAS 23263 oraz wytyczne CIMAC.

 • Szklane wiskozymetry kapilarne

  Firma CANNON oferuje szeroką gamę szklanych wiskozymetrów, odpowiednich do wielu różnych produktów i aplikacji. Producent posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz akredytowane przez A2LA laboratorium spełniające wymagania ISO/IEC 17025 dotyczące kalibracji wiskozymetrów szklanych. Wszystkie oferowane kapilary mają odniesienie do NIST. Dostępne są następujące rodzaje wiskozymetrów: do cieczy przezroczystych, poziomu zawieszenia z zachowaniem stałej w całym zakresie temperatur, do rozcieńczania roztworów polimerów w celu oszacowania wielkości i kształtu cząstek, odwróconego przepływu dla cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych oraz do cieczy o wysokiej lepkości z wykorzystaniem próżni.

 • miniAV® - lepkościomierz automatyczny

  Jednostanowiskowy, automatyczny lepkościomierz laboratoryjny. Aparat mierzy lepkość kinematyczną cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z jednakową, doskonałą dokładnością. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, np. 1 - 100 cSt, 6 - 600 cSt czy 10 - 1000 cSt. Zakres pomiarowy aparatu od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) od 15°C to 100°C. Mycie i suszenie kapilary po pomiarze odbywa się automatycznie dwoma rozpuszczalnikami. Idealny dla testowania lekkich i ciężkich paliw płynnych, paliw żeglugowych, wosków, parafin, ropy naftowej, olejów bazowych, smarowych, hydraulicznych, dodatków oraz glikoli.
  Normy: ASTM D446/445, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • miniAV®- HT - wysokotemperaturowy lepkościomierz automatyczny

  Jednostanowiskowy lepkościomierz wysokotemperaturowy miniAV®-HT jest w pełni automatycznym lepkościomierzem do oznaczania lepkości kinematycznej asfaltów w temperaturach 60°C i 135°C. Kapilary typu Ubbelohde, zapewniają pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego np. 10 - 1000 cSt. Zakres pomiarowy aparatu od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt). Aparat ma zastosowanie do oznaczania lepkości kinematycznej asfaltów, lepiszczy asfaltowych, asfaltów cementowych i fluksowanych.
  Normy: AASHTO T201, ASTM D2170, ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • miniAV®- LT - automatyczny lepkościomierz do pomiarów w ujemnych temperaturach

  Laboratoryjny, jednostanowiskowy automatyczny lepkościomierz do oznaczania lepkości kinematycznej w ujemnych temperaturach. Pojedyncza, dobrana wg potrzeb klienta kapilara typu Ubbelohde, zapewnia pomiar lepkości w zakresie 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego. Zakres pomiarowy aparatu od 1 mm²/s (cSt) do 20,000 mm²/s (cSt) w temperaturach od ‒20°C do +30°C. Jest to idealne urządzenie do pomiaru lepkości kinematycznej paliw lotniczych, olejów turbinowych i transformatorowych oraz płynów hydraulicznych.
  Normy: ASTM D445/D446, IP 71 oraz ISO 3104/3105.

 • SimpleVIS® - przenośny lepkościomierz do pomiarów lepkości kinematycznej

  Przenośny lepkościomierz do pomiarów lepkości kinematycznej cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z precyzją bliską normie ASTM D445. Aparat pokazuje wynik w czasie 3-5 minut. Dostępne kapilary pokrywają zakres pomiarowy od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) dla dwóch wybranych temperatur z przedziału 40°C - 100°C.
  Norma: ASTM D7279.

 • SimpleVIS® II - przenośny lepkościomierz z wbudowanym chłodzeniem

  Przenośny lepkościomierz umożliwia pomiary w temperaturach poniżej otoczenia - posiada wbudowany element chłodzący pozwalający na testy w 15°C. Dostępne kapilary pokrywają zakres lepkości od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) w dwóch wybranych temperaturach z przedziału 15°C i 30°C. Taka konfiguracja czyni aparat SimpleVIS II wyjątkowo przydatnym aparatem w badaniach żywności.
  Norma: ASTM D7279.

 • SimpleVIS®+ - przenośny lepkościomierz z szybkim chłodzeniem

  Przenośny aparat pozwala na szybkie pomiary lepkości kinematycznej cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych. Dzięki opcji Active Cooling możliwe jest szybkie osiągnięcie żądanej temperatury pomiaru z zakresu 40 - 100°C. Aparat pokazuje wynik w czasie 3-5 minut. Dostępne kapilary pokrywają zakres pomiarowy od 2 mm²/s (cSt) do 700 mm²/s (cSt) dla dwóch wybranych temperatur z przedziału pomiędzy 40°C i 100°C. Aktywne chłodzenie zapewnia obniżenie temperatury pomiaru od 100°C do 40°C w czasie 30 minut.
  Norma: ASTM D7279.

 • CAV® 4.2 - automatyczny lepkościomierz z dwiema łaźniami i podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwiema łaźniami do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Każda łaźnia aparatu posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde (po jednej na każdą łaźnię) pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • CAV® 4.1- automatyczny lepkościomierz jednołaźniowy z podajnikiem próbek

  Laboratoryjny lepkościomierz automatyczny z dwoma kapilarami w jednej łaźni do pomiaru lepkości cieczy przezroczystych i nieprzezroczystych z dokładnością przekraczającą wymagania norm. Aparat posiada 14-to pozycyjny podajnik próbek, co pozwala na samodzielną pracę bez ingerencji operatora. Próbki w podajniku można zmieniać i dokładać bez przerywania pracy urządzenia. Każda z dwóch kapilar typu Ubbelohde pokrywa zakres 100 - krotności dolnego poziomu pomiarowego, w przedziale od 0,5 mm²/s (cSt) do 10,000 mm²/s (cSt) w zakresie od 15°C do 150°C. Zastosowanie: oleje smarowe, sformułowane, oleje hydrauliczne, dodatki, paliwa żeglugowe, surowce petrochemiczne, woski, parafiny, ropa naftowa i glikole.
  Normy: ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 oraz IP 71.

 • CCS-2100 - symulator zimnego rozruchu w przedziale temperatur od –35°C do –5°C

  Automatyczny symulator zimnego rozruchu do oznaczania lepkości pozornej olejów silnikowych w przedziale temperatur od – 35°C do – 5°C. Podajnik próbek pozwala na wykonanie badań dla 30 próbek, bez ingerencji i nadzoru laboranta. Mycie bez stosowania rozpuszczalników. Zastosowanie dla olejów silnikowych, smarowych i bazowych.
  Normy: ASTM D5293 oraz SAE J300.

 • CCS-2100LT - symulator zimnego rozruchu w przedziale temperatur od –40°C do –5°C

  Automatyczny symulator zimnego rozruchu do oznaczania lepkości pozornej olejów silnikowych w przedziale temperatur od – 40°C do – 5°C. Podajnik próbek pozwala na wykonanie badań dla 30 próbek, bez ingerencji i nadzoru laboranta. Mycie bez stosowania rozpuszczalników. Zastosowanie dla olejów silnikowych, smarowych i bazowych.
  Normy: ASTM D5293 oraz SAE J300.

 • CMRV-4500 - półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny

  Mini-Rotary Viscometer do oznaczania dolnej granicy pompowalności olejów silnikowych z opcjonalnym zestawem napędu wirnika. Zapewnia pomiary w temperaturach od –5°C do -40°C. Posiada 9 celek pomiarowych, jest chłodzony termoelektrycznie z wymiennikiem ciepła powietrze/woda. Zastosowanie do olejów silnikowych, z eksploatacji oraz przepracowanych.
  Normy: ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821, ASTM D6896 oraz SAE J300.

 • CMRV-5000 -półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny

  Mini-Rotary Viscometer to kompaktowy, półautomatyczny lepkościomierz rotacyjny mini do oznaczania dolnej granicy pompowalności olejów silnikowych z opcjonalnym napędem wirnika. Zintegrowane chłodzenie termoelektryczne powietrzem. Zastosowanie do świeżych olejów silnikowych, olejów z eksploatacji i olejów przepracowanych. Posiada 5 stanowisk pomiarowych. Celki pomiarowe są wyjmowane, co ułatwia czyszczenie.
  Normy: ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821, ASTM D6896 oraz SAE J300.

 • HTHS Serii II - wysokotemperaturowy lepkościomierz do pomiaru odporności na ścinanie

  Wysokotemperaturowy lepkościomierz do pomiaru odporności na ścinanie olejów silnikowych. Pozwala na testowanie lepkości olejów silnikowych w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach ścinania. Zastosowanie do testów silnikowych olejów smarowych, przepracowanych i w eksploatacji. Umożliwia prace badawcze w dziedzinie ścinania przy wysokich temperaturach i obrotach.
  Normy: ASTM D5481 oraz SAE J300.

 • RAVENFIELD® BS/C+ - aparat do oznaczania lepkości dynamicznej HTHS

  Lepkościomierz Ravenfield® by CANNON® HTHS BS/C+ jest kompaktowym, precyzyjnym lepkościomierzem stożkowym, do pomiarów w wysokich temperaturach, przy wysokich prędkościach ścinania. Aparat pracuje w korelacji do ASTM D4683 bez różnic w wynikach. Oferuje możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur i prędkości ścinania. Wbudowany kalkulator mierzy krzywą przepływu i wylicza wyniki automatycznie. Silnik o regulowanej prędkości ułatwia zmianę prędkości ścinania. Możliwość ustawienia różnych temperatur i prędkości ścinania (od 100 000/s do 2 000 000/s). Dostępny jest Model DR z podajnikiem dla 22 próbek.
  Normy: ASTM D4741, CEC L-36-A-90 oraz IP 370. Bezpośrednia korelacja do ASTM D4683.

 • TESC-2983 - termoelektryczny system kondycjonowania próbki

  Termoelektryczny system kondycjonowania próbki celem oznaczania np. lepkości olejów smarowych w niskich temperaturach. Kompaktowy oraz ekonomiczny układ kondycjonowania próbki TESC-2983 zapewnia wyjątkową precyzję do pomiarów wg nowej automatycznej procedury D metody ASTM D2983 dla olejów przekładniowych w tym ATF, oraz wg normy ASTM D8210. Eliminuje zmiany w próbce w czasie wstępnego ogrzewania, stabilizacji w temperaturze pokojowej i w czasie końcowego oziębiania. Zmniejsza rozrzut wyników w związku z fluktuacjami temperatury zapewniając wyjątkową stabilność. Zastosowanie: do testowania olejów przekładniowych, olejów dla automatycznych skrzyń biegów, olejów dla wysokich obciążeń momentem obrotowego, olejów przemysłowych i hydraulicznych oraz innych cieczy roboczych, gdzie niskotemperaturowa wartość lepkości jest parametrem krytycznym.
  Normy: ASTM D2983 procedura D oraz ASTM D8210.

 • TE-BBR SD - reometr zginanej belki

  Automatyczny reometr zginanej belki do niskotemperaturowych testów pełzania asfaltów i lepiszczy asfaltowych. Posiada chłodzenie ogniwem Peltier (bez zewnętrznego źródła zimna!)
  Zakres temperatury pracy od - 40°C do + 25°C z dokładnością sterowania temperaturą na poziomie ± 0,03°C (lepsza, niż wymagana).
  Normy: ASTM D6648, AASHTO T313 oraz EN 14771.

 • CANNON D155 - gęstościomierz automatyczny

  Automatyczny, laboratoryjny aparat do pomiaru gęstości oraz ciężaru właściwego jest ekonomiczną alternatywą do ręcznych hydrometrów. Posiada wbudowany układ stabilizacji termicznej, co zapewnia szybki i precyzyjny pomiar do 4 miejsca po przecinku. Bezpośredni pomiar gęstości, ciężaru właściwego oraz stopni API wraz z korektą temperaturową. Podawanie próbki ręczne lub za pomocą pompy perystaltycznej. Objętość próbki: 1 ml (strzykawka), 8 ml (pompa). Zastosowania: produkty naftowe (rozpuszczalniki, paliwa, oleje, ropa naftowa), produkty chemiczne, żywność i napoje, produkty farmaceutyczne oraz kosmetyki.
  Normy: ASTM D1250, ASTM D1298, ASTM D4052 oraz ASTM D7777.

 • Densi-H - gęstościomierz przenośny

  Zasilany bateryjnie, przenośny aparat do pomiaru gęstości oraz ciężaru właściwego. Lekki i aparat sterowany za pomocą jednego przycisku pozwala na otrzymanie precyzyjnego wyniku zaledwie w kilka sekund. Aparat działa na zasadzie rurki oscylacyjnej. Bezpośredni pomiar gęstości, ciężaru właściwego, stopni API, % Brix, % alkoholu, % H2SO4, °Baume, °Platon, °Proof. Transparentna cela pomiarowa umożliwia łatwą identyfikacje pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń. Regulowana prędkość próbkowania pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie się do potrzeb aplikacji. Zastosowania: produkty naftowe (rozpuszczalniki, paliwa, oleje, ropa naftowa), produkty chemiczne, żywność i napoje, produkty farmaceutyczne oraz kosmetyki.
  Norma: ASTM D7777.


 • 36/100 Spinning Band - mini system do destylacji z wirującą wstęgą

  Wysokowydajny system do destylacji małych próbek. Typowe zastosowania to: destylacja ropy naftowej i jej produktów, rozdział substancji blisko wrzących, destylacja frakcyjna o wysokiej czystości, oczyszczanie olejków eterycznych, destylacja próżniowa, oczyszczanie rozpuszczalników czy destylacja biodiesla. Destylacja odbywa się z zastosowaniem wirującej wstęgi pokrytej teflonem, która pod ciśnieniem atmosferycznym oferuje 200 półek teoretycznych. Dostępne kolby o pojemności 100, 250, 500 i 1000 m. Możliwość pracy pod próżnią, używania odbieralnika frakcji oraz pełnej automatyzacji.

 • PETRODIST 100 CC - automatyczny system do destylacji ropy naftowej wg normy ASTM D2892 (True Boilnig Point)

  Sterowany mikroprocesorowo zestaw, który zapewnia w pełni automatyczną destylację ropy naftowej zgodnie z wszystkimi wymaganiami normy. Proces destylacji jest kontrolowany przez komputer, który prowadzi ją przez wszystkie wymagane normą etapy. Następują one automatycznie, bez ingerencji użytkownika - system sam dokonuje zmian ciśnienia. Czas trwania chłodzenia między etapami jest zminimalizowany przez intensywne chłodzenie wsadu kolby oraz dostarczanie azotu do układu. Aparat dokonuje pomiaru objętości każdej frakcji online. Odbieralnik frakcji jest wyposażony w wbudowaną wagę elektroniczną. Zmiana odbieralników odbywa się w oparciu o wcześniej ustawione temperatury cięcia frakcji lub, gdy odbieralnik jest już napełniony (zabezpieczenie przed przepełnieniem). Po destylacji oprogramowanie pozwala na stworzenie krzywej TBP w postaci % wag lub % obj.
  Norma: ASTM D2892.

 • PETRODIST 200 CC - automatyczny system do destylacji ropy naftowej wg normy ASTM D5236 (Potstill)

  Sterowany mikroprocesorowo zestaw jest przeznaczony do wykonania destylacji próżniowej w zakresie oraz reżimie opisanym w przywołanej normie. Objętość mierzonych destylatów jest automatycznie rejestrowana i mierzona przez zintegrowany system pomiaru objętości kolejno w każdym napełnianym odbieralniku. Każda frakcja jest ważona za pomocą wbudowanej wagi elektronicznej. Zestaw nie posiada żadnego odbieralnika pośredniego dla uniknięcia powtórnego mieszania destylatów. Objętość destylatów jest przeliczana, jako % uzysk w odniesieniu do początkowej masy i objętości surowca w kolbie destylacyjnej. Krzywa destylacji w formie % wag lub % obj.
  Norma: ASTM D5236.

 • PETRODIST 400 CC - automatyczny system do destylacji ropy naftowej wg normy ASTM D2892 (True Boilnig Point) oraz ASTM D5236 (Potstill)

  Automatyczny zestaw, który umożliwia przeprowadzenie destylacji różnych próbek ropy naftowej i pozostałości zgodnie z normami w warunkach laboratoryjnych. Oba systemy mogą działać w tym samym czasie (jednocześnie) w trybie w pełni automatycznym. Odbieranie frakcji jest wykonywane automatycznie zgodnie z wybranymi temperaturami cięcia lub w przypadku przepełnienia odbiornika. Oba systemy są wyposażone w indywidualne kolektory frakcji, aby umożliwić jednoczesną pracę obu systemów. Końcowe dane i krzywa TBP w % wag. lub % obj. są tworzone po zważeniu pozostałości. Zestaw PETRODIST 400CC jest wyposażony w komputer kontrolny, źródło próżni, termostat oraz oprogramowanie współpracujące z Windows®. Oprogramowanie pozwala na zbieranie danych, ich analizę, podłączenie do LIMS oraz możliwość złożenia wyników otrzymanych z procesu destylacji wg ASTM D2892 i ASTM D5236 w jedną krzywą TBP w pełnym zakresie temperatur.
  Normy: ASTM D2892 oraz ASTM D5236.

 • QUICKDIST 500 CC - system do automatycznej destylacji przetworów naftowych

  Ultra szybki system do prowadzenia procesów destylacji frakcyjnej szerokiej gamy produktów. Proces odbywa się w korelacji do normy ASTM D2892 (TBP). Konstrukcja zestawu, zintegrowany system kontroli i wbudowane zabezpieczenia pozwalają na w pełni bezpieczną eksploatację. Komputer służy do wprowadzania danych, wyświetlania, wydruku parametrów procesu oraz wyników wraz z krzywą destylacji. System QUICKDIST 500 CC umożliwia prowadzenie procesów destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym oraz z w warunkach próżni. Ze specjalnym próżniowym odbieralnikiem pośrednim destylat jest odprowadzany do automatycznego odbieralnika frakcji z 20 cylindrami. Dzięki zastąpieniu napełnionych już odbieralników, pustymi, co jest możliwe nawet podczas pracy układu, system może obsłużyć do 80 cięć temperaturowych badanej próbki. Odbieralniki pracują pod ciśnieniem atmosferycznym, dlatego nawet w trakcie pracy układu uzyskane frakcje można zabrać do dalszej analizy.


 • ERAVAP - automatyczny aparat do oznaczania prężności par

  Automatyczny aparat do pomiaru prężności par benzyn, paliw lotniczych, ropy naftowej, LPG, rozpuszczlaników organicznych i wodnych. Wbudowany wysokowydajny element Peltier czyni aparat ERAVAP jedynym urządzeniem na rynku, który oferuje tak szeroki zakres pomiarowy od -20°C do 120°C. Wbudowany, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny typu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 oraz ISO 12185 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5188, ASTM D5191, ASTM D6377, ASTM D6378, ASTM D6897, EN 13016-1, EN 13016-2 oraz EN 13016-3.
  Specyfikacje: ASTM D910, ASTM D1655, ASTM D4814 oraz ASTM D6227.

 • ERAFLASH - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu

  Automatyczny, wszechstronny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego. Innowacyjna technika stale zamkniętego tygla (Continuously Closed Cup Flash Point – pomiar wg ASTM D6450 i ASTM D7094) wymaga tylko 1 lub 2 ml próbki. Tygiel podczas całego pomiaru jest zamknięty w szczelnej komorze. Łuk elektryczny wewnątrz komory powoduje zapłon próbki, a brak dopływu tlenu automatycznie gasi płomień. Aparat mierzy odpowiedni wzrost ciśnienia wewnątrz komory pomiarowej. Wzrost o ≥ 20 kPa określa się jako temperaturę zapłonu.
  Normy: ASTM D6450, ASTM D7094 oraz IP620.

  Idealna korelacja do:
  • Pensky Martens: ASTM D93, EN ISO 2719, DIN 51758 oraz IP34.
  • TAG: ASTM D56.
  • Abel Pensky: ISO 13736 oraz IP170.
  • Metoda równowagowa: ASTM D3828, EN ISO 3679 oraz EN ISO 3680.

 • ERASPEC - automatyczny aparat do szybkiej analizy paliw płynnych

  Najlepszy na rynku analizator paliw płynnych metodą FTIR. Wykonuje kompleksową analizę parametrów w minutę. Eraspec to samodzielny aparat z wbudowanym komputerem przemysłowym, który służy do pomiarów parametrów wszystkich rodzajów paliw płynnych. Dzięki modułowej konstrukcji analiza benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego staje się niesamowicie prosta i możliwa w jednym aparacie! Dedykowane moduły pozwalają na pomiar zawartości benzenu i FAME zgodnie z EN 238 i EN 14078. Lekki, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny tupu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5845, ASTM D6277, ASTM D7777, ASTM D7806, EN 238, EN 14078, ISO 15212 oraz IP559.

  Doskonała korelacja do: ASTM D56, ASTM D86, ASTM D323, ASTM D445, ASTM D613, ASTM D976, ASTM D1319, ASTM D1322, ASTM D1840, ASTM D2386, ASTM D2699, ASTM D2700, ASTM D3828, ASTM D4814, ASTM D4815, ASTM D5191, ASTM D5769, ASTM D6371, ASTM D6379, ASTM D6378, ASTM D7153, ASTM D7371, EN 116, EN 13016, ISO 3104, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164 oraz ISO 5165.

 • ERASPEC OIL - automatyczny aparat do analizy parametrów olejów w eksploatacji

  Automatyczny aparat do oznaczania własności olejów w eksploatacji i monitoringu trendu zmian parametrów. Umożliwia pomiar istotnych zmian parametrów olejów smarowych, które maja wpływ na jego jakość. Pomiar jest wykonywany zgodnie z najnowszą metodą dotyczącą pomiarów w podczerwieni - ASTM E2412. Eraspec OIL monitoruje produkty degradacji (utleniania, zasiarczania czy nitracji), pokazuje ubytek dodatków (przeciwutleniaczy aminowych, fenolowych oraz przeciwzużyciowych). Mierzy poziom zanieczyszczeń (woda, sadza, paliwo, FAME, płyn chłodzący). Złożone parametry oleju, takie jak TAN, TBN czy lepkość, są obliczane za pomocą modeli chemometrycznych z wykorzystaniem rozszerzalnej biblioteki widm.
  Normy: ASTM E2412, ASTM D7412, ASTM D7414, ASTM D7415, ASTM D7418, ASTM D7624, DIN 51452, 51453 oraz JOAP.

  Zapewnia wyniki zgodne z ASTM D445, ASTM D664, ASTM D2270, ASTM D2896 oraz ASTM D4739.

 • HAPSITE® ER - przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GC/MS) do identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) oraz półlotnych związków organicznych (SVOCs).

  HAPSITE® ER to w pełni przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GC/MS), który pozwala uzyskać wyniki o jakości laboratoryjnej w terenie, w czasie krótszym, niż 10 minut.

  Aparat charakteryzuje się bardzo prostą, intuicyjną obsługą. Umożliwia szybką, łatwą i dokładną pracę na miejscu zdarzenia.

  Aby rozpocząć identyfikację i analizę ilościową lotnych związków organicznych (VOCs, substancji toksycznych ze wszystkich grup (TICs, TIMs), chemicznych środków bojowych (CWAs) i półlotnych związków organicznych (SVOCs), wystarczy nacisnąć jeden przycisk. HAPSITE ER ma zdolność do identyfikacji analitów w zakresie stężeń PPM i PPT. Kolumna GC zapewnia precyzyjny rozdział wraz z doskonałą rozdzielczością. Podczas analizy ilościowej, wyświetlacz pokazuje, jakie substancje chemiczne są obecne, w jakim stężeniu oraz udziela informacji dotyczących stopnia zagrożenia, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji wpływających na życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

 • PAMAS SBSS - automatyczny licznik cząstek

  Aparat automatyczny, umożliwia standardowo kontrolę klasy czystości i pomiar zanieczyszczeń cząstkami do ciśnienia 8 bar dla olejów hydraulicznych, izolacyjnych i turbinowych, olejów przekładniowych i silnikowych, cieczy hydraulicznych na bazie wody, organicznych rozpuszczalników oraz cieczy o wysokiej prężności par. Licznik cząstek do pomiaru klasy czystości PAMAS SBSS jest zgodny z normami PN-81/C-04177 oraz ISO 11500. Kalibracja wg ISO 4402 oraz ISO 11171 inne kalibracje na życzenie. Klasyfikacja (ocena klasy czystości) możliwa wg dowolnych standardów i norm międzynarodowych i przedmiotowych.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216. Czułość 1 µm wg wymagań normy ISO 4402, 1,5 µm wg ISO 11171 oraz 0,5 µm wg wymagań normy ISO 21501.

 • PAMAS S40 - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek w olejach.
  Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • PAMAS S40 GO - przenośny licznik cząstek

  Automatyczny licznik cząstek dedykowany do olejów zabudowany w solidnej odpornej na transport walizce. Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm, dla ISO 4402: 1 do 100 µm. Wbudowany system sterowania przepływem i objętością. Wbudowana drukarka. Możliwość przeprowadzania pomiarów bezpośrednio z systemu hydraulicznego (tryb on-line) lub pomiary już pobranych próbek (tryb laboratoryjny). Wbudowane baterie (przystosowany do pomiarów w terenie). Oprogramowanie komputerowe do dalszej analizy. Wewnętrzna pamięć aparatu na 4000 kompletnych pomiarów.
  Wydruk wyników wg ISO 4406, ISO 4406: 1999(c), SAE AS 4059 E, NAS-1638, GOST 17216, GJB 420A.

 • ASA - Automatyczny analizator stabilności olejów i paliw pozostałościowych

  Aparat wyznacza parametry P – value (współczynnik flokulacji) oraz proporcję Po / Frmax (P – ratio). P – value określa on tendencję asfaltenów do peptyzacji w środowisku olejów i paliw pozostałościowych. Po wskazuje na zdolność maltenów do solubilizacji asfaltenów, Frmax określa tendencję do wytrącania asfaltenów. Współczynnik P – value dostarcza informacji na temat stabilności, rezerwy stabilności oraz możliwości mieszania oleju z innymi produktami bez problemów ze stabilnością. Aparat ASA oferuje pomiar parametru stabilności produktu w bardzo krótkim czasie przy możliwości prowadzenia dwóch testów jednocześnie.
  Normy: ASTM D7060, SMS 1600 oraz SMS 2715.

 • Total Sediment Tester - oznaczanie zawartości całkowitego osadu w paliwach pozostałościowych

  Kompaktowy, stacjonarny aparat do określania nierozpuszczalnych substancji w destylatach paliwowych oraz paliwach pozostałościowych (Total Sediment Test). Aparat może być wyposażony w dwie, cztery lub sześć cel filtracyjnych.
  Normy: ASTM D4870, IP 375 oraz ISO 10307

 • ADEM - automatyczny aparat do oznaczania odporności na emulgowanie

  W pełni automatyczny aparat do badania własności demulgujących, olejów mineralnych oraz cieczy syntetycznych i hydraulicznych. Rzeczywisty podgląd próbki, podświetlanie LED (jednorodne podświetlenie próbek), funkcja eliminacji pęcherzyków. Łaźnia sześciomiejscowa o pojemności 8 litrów. Zakres temperaturowy: od otoczenia do 90°C (temperatura regulowana przez użytkownika).
  Normy: ASTM D1401 oraz ISO 6614.

 • AD7 - automatyczny aparat do destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

  Automatyczny aparat do destylacji normalnej. Pozwala na oznaczanie składu frakcyjnego produktów naftowych grup 0- 4 zgodnie z normami. Do destylacji paliw lotniczych i samochodowych, nafty, ciężkich benzyn, olejów napędowych i rozpuszczalników. Pomiar w pełni automatyczny. Parametry dla każdej próbki są programowane przed testem. Temperatura, krzywa destylacji, parametry testu oraz status oznaczenia są wyświetlane są w czasie rzeczywistym na ekranie aparatu. Wyniki mogą zostać wydrukowane na wbudowanej drukarce lub przeniesione za pomocą oprogramowana do komputera.
  Normy: ASTM D86, ASTM D850, ASTM D1078 oraz EN ISO 3405.

 • AFP-102 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra

  Automatyczny aparat do oznaczania własności niskotemperaturowych olejów napędowych i chłodziw (temperatury zablokowania zimnego filtra, CFPP). Bez stosowania metanolu lub etanolu. Niezawodne, nowoczesne i trwałe ogniwa Peltier gwarantują sprawne i efektywne oziębianie próbki. Dwa tryby chłodzenia - liniowe i stopniowane. Rzetelne wykrywanie menisku - detektory są zamontowane na przesuwnym uchwycie. Nowa konstrukcja pozwala na łatwiejszą obsługę oraz rzetelny pomiar w warunkach oszronienia pipety.
  Normy: EN 116, IP 309 oraz ASTM D6371.

 • MPC-6 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury mętnienia i płynięcia

  Automatyczny, zgrabny aparat do badania własności niskotemperaturowych - temperatury mętnienia i płynięcia. Aparat wymaga zaledwie 4,5 ml próbki i zapewnia szybki pomiar z dużą precyzją. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz intuicyjne oprogramowanie czynią ten aparat prostym i przyjaznym dla użytkownika. Proces pomiarowy jest zaprogramowany - sekwencja wstępnego podgrzewania i chłodzenia jest uruchamiana automatycznie, a wynik w postaci temperatury mętnienia i płynięcia można uzyskać podczas jednego pomiaru.
  Normy: ASTM D6749, ASTM D7683, ASTM D97, ISO 3016, ASTM D2500 oraz ISO 3015.

 • ACR-M3 - aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą mikro

  Aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą mikro (z 10% pozostałości destylacyjnej). Łatwa obsługa: test prowadzony jest automatycznie po wciśnięciu przycisku START. Aparat sygnalizuje zakończenie procesu dźwiękiem. Aparat wyposażony w przepływomierz azotu z zaworem igłowym, który umożliwia łatwe sprawdzanie parametrów procesu.
  Normy: EN ISO 10370 oraz ASTM D4530.

 • AAP-6 - automatyczny aparat do oznaczania punktu anilinowego

  Aparat do automatycznego oznaczania punktu anilinowego. Umożliwia przebadanie szerokiego asortymentu próbek, zarówno przezroczystych jak i ciemnych (nieprzezroczystych). Konstrukcja aparatu ogranicza kontakt użytkownika z aniliną. Cela pomiarowa może zostać łatwo wyjęta z aparatu i umieszczona na wadze, w celu zważenia lepkich próbek, które są ciałem stałym w temperaturze otoczenia. Zakres temperatur: od 20ºC powyżej temperatury otoczenia do 170ºC. Pomiary poniżej dolnej granicy można prowadzić przy użyciu kriostatu i celki chłodzonej płaszczem wodnym (opcja).
  Normy: ISO 2977 oraz ASTM D611.

 • ABL-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Dostępne modele:
  • abl-8a – aparat chłodzony powietrzem, zakres od +10°C do +110°C.
  • abl-8l – aparat chłodzony cieczą, zakres od -30°C do +110°C.
  Normy: ISO 13736, IP 170, ISO 1516 oraz ISO 1523.

 • ATG-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Dostępne modele:
  • atg - 8wfc – aparat z łaźnią wodną.
  Zakres od temperatury otoczenia do + 95°C.
  • atg - 8lfc – aparat z blokiem metalowym, chłodzenie zewnętrznym kriostatem. Zakres od - 20°C do + 95°C.
  • atg - 8lafc – aparat z blokiem metalowym.
  Zakres od +5°C do + 95°C.
  Normy: ASTM D56 oraz IP 304.

 • APM-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Oznaczanie temperatury zapłonu produktów naftowych w tyglu zamkniętym w zakresie od temperatury otoczenia do 370°C. Wbudowany system gaszenia. Aparat wyposażony w zapłonnik gazowy i elektryczny.
  Normy: ASTM D93, ISO 2719, ISO 15267 oraz IP 34.

 • ACO-8 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Oznaczenie temperatury zapłonu produktów naftowych w tyglu otwartym w zakresie od temperatury otoczenia do 400°C. Dostępna wersja dedykowana do badania asfaltów - aparat wyposażony w skimmer i dodatkowy program badawczy.
  Normy: ASTM D92, ISO 259 oraz IP 36.

 • Petra 4294 - aparat do pomiaru zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii

  Spektrometr XRF Petra 4294 jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania siarki w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono znacznie wyższy stosunek sygnału do szumu w porównaniu do tradycyjnej polichromatycznej fluorescencji rentgenowskiej. Aparat zapewnia wyjątkową precyzję i niezawodność. Aparat Petra 4294 z podajnikiem próbek zapewnia jeszcze bardziej efektywną pracę. Użytkownik może zmieniać i dodawać próbki do autosamplera w czasie pracy aparatu.
  Normy: ASTM D4294 oraz ISO 8754.

 • Petra MAX - aparat do pomiaru pierwiastków metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii

  Spektrometr XRF Petra MAX jest przeznaczony do oznaczania siarki w płynnych przetworach naftowych i dodatkowo 12 innych pierwiastków, od P do Zn. Aparat jest idealny do szybkiego monitoringu pierwiastków krytycznych, takich jak Ca, Fe, K, Ni i V na poziomie ppm i poniżej. Aparat Petra MAX wykorzystuje technologię High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która gwarantuje znacznie lepszą precyzję oznaczania pierwiastków w porównaniu z tradycyjną metodą XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i monochromatyzacji promieniowania zapewniono znacznie wyższy stosunek sygnału do szumu w porównaniu do tradycyjnej polichromatycznej fluorescencji rentgenowskiej.
  Normy: ASTM D4294, ISO 8754, ASTM D8252 oraz IP 336.

 • Sindie R1 - aparat do pomiaru zawartości siarki metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Laboratoryjny analizator zawartości siarki najnowszej generacji w zakresie 0,7 ppm – 10 % wykorzystujący technologię MWDXRF. Pozwala na szybkie i bardzo dokładne oznaczanie zawartości siarki w produktach przeróbki ropy naftowej (benzyna, mieszanki benzyna-etanol, olej napędowy, paliwo lotnicze, nafta), destylatach, paliwach pozostałościowych, olejach bazowych, hydraulicznych, ropie naftowej, koksach, paliwach BIO pierwszej i drugiej generacji (biodiesel, etanol, paliwa z recyklingu, olej grzewczy, zrównoważone paliwo lotnicze SAF) czy roztworach wodnych. Dedykowany jest dla terminali paliwowych, rafinerii i innych laboratoriów.
  Normy: ASTM D2622, ASTM D7039, ISO 20884 oraz EN 16997.

 • Sindie R2 - aparat do pomiaru zawartości siarki metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Laboratoryjny analizator zawartości siarki najnowszej generacji w zakresie 0,4 ppm – 10 % wykorzystujący technologię MWDXRF. Pozwala na szybkie i bardzo dokładne oznaczanie zawartości siarki w produktach przeróbki ropy naftowej (benzyna, mieszanki benzyna-etanol, olej napędowy, paliwo lotnicze, nafta), destylatach, paliwach pozostałościowych, olejach bazowych, hydraulicznych, ropie naftowej, koksach, paliwach BIO pierwszej i drugiej generacji (biodiesel, etanol, paliwa z recyklingu, olej grzewczy, zrównoważone paliwo lotnicze SAF) czy roztworach wodnych. Dedykowany jest dla terminali paliwowych, rafinerii i innych laboratoriów.
  Normy: ASTM D2622, ASTM D7039, ISO 20884 oraz EN 16997.

 • Sindie + Cl - aparat do pomiaru zawartości siarki i chloru metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Automatyczny, laboratoryjny spektrometr XRF do oznaczania zawartości dwóch krytycznych pierwiastków siarki i chloru w ropie naftowej i jej frakcjach, paliwach i biopaliwach oraz rozpuszczalnikach metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z monochromatyczną dyspersją fali (MWDXRF). Jest to idealne narzędzie dla rafinerii do jednoczesnego oznaczania poziomu siarki oraz monitorowania zawartości chloru w strumieniach rafineryjnych w celu zapobiegania korozji oraz zatrucia katalizatorów. Aparat Sindie +Cl gwarantuje doskonałą powtarzalność i niezawodność. Nie wymaga przygotowania próbek nawet tych najcięższych, jak pozostałość próżniowa czy ropa naftowa. Szeroki zakres pomiarowy: od śladowych stężeń do 5 % S i 3000 (0,3 %) ppm Cl
  Normy: ASTM D7039, ISO 20884, ASTM D2622, ASTM D7536 oraz ASTM D4929C.

 • Clora R - aparat do pomiaru zawartości chloru metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Automatyczny, laboratoryjny spektrometr XRF do oznaczania zawartości chloru w ciekłych produktach naftowych oraz rozpuszczalnikach i aromatach metodą fluorescencji rentgenowskiej z monochromatyczną dyspersją fali (MWDXRF). Aparat Clora R gwarantuje doskonałą powtarzalność i niezawodność. Nie wymaga przygotowania próbek nawet tych najcięższych, jak pozostałość próżniowa czy ropa naftowa. Szeroki zakres pomiarowy: od śladowych stężeń od 0,13 ppm do 4 %. Aparat Clora R może być wyposażony w system ACCU-FLOW umożliwiający pomiar zawartości chloru w warunkach dynamicznych (próbka przepływa przez celę pomiarową). IDEALNY DLA NIEJEDNORODNYCH PRÓBEK Z TENDENCJĄ DO SEDYMENTACJI.
  Normy: ASTM D7536 oraz ASTM D4929C.

 • Clora 2XP R - aparat do pomiaru zawartości chloru metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Automatyczny, laboratoryjny spektrometr XRF do oznaczania zawartości chloru jest idealnym narzędziem dla monitorowania zatrucia katalizatorów w instalacjach reformingu oraz hydrokrakingu i fluidalnego krakingu katalitycznego. Aparat zapewnia doskonałą precyzję w oznaczeniach chloru w ciekłych węglowodorach, aromatach, rozpuszczalnikach, destylatach, a także w roztworach wodnych. Clora 2XP R pracuje w technologii MWDXRF, zapewnia zakres pomiarowy od 0,1 ppm do 2%.
  Normy: ASTM D7536 oraz ASTM D4929C.

 • Signal - aparat do pomiaru zawartości krzemu metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Laboratoryjny analizator (spektrometr XRF) zawartości krzemu w próbkach ciekłych zapewnia precyzyjną analizę zawartości tego pierwiastka w benzynach, etanolu i toluenie. Krzem w postaci wielu związków występuje w paliwach płynnych i wpływa na ich jakość. Powoduje uszkodzenia elementów silnika i zanieczyszczenie katalizatorów. Aparat pracuje w technologii MWDXRF i posiada zakres pomiarowy od 0,65 ppm – 3000 ppm (0,3 %).
  Norma: ASTM D7757.

 • Phoebe - aparat do pomiaru zawartości fosforu metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali

  Laboratoryjny analizator (spektrometr XRF) zawartości fosforu w próbkach ciekłych zapewnia precyzyjny pomiar tego pierwiastka w próbkach ropy naftowej, biopaliwach i komponentach tych paliw oraz w roztworach wodnych. Aparat Phoebe pracuje w technologii MWDXRF i posiada zakres pomiarowy od 0,4 ppm – 3000 ppm (0,3 %). Zastosowanie technologii MWDXRF zapewnia doskonałą powtarzalność i dokładność pomiarów. Aparat Phoebe może być wyposażony w system ACCU-FLOW umożliwiający pomiar zawartości fosforu w warunkach dynamicznych (próbka przepływa przez celę pomiarową). IDEALNY DLA NIEJEDNORODNYCH PRÓBEK Z TENDENCJĄ DO OSADZANIA.

 • Sea16 - przenośny analizator zawartości siarki w paliwach żeglugowych

  Aparat Sea16 został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiego i precyzyjnego pomiaru zawartości siarki w paliwie żeglugowym. Gwarantuje oznaczenia do poziomu 0,0050% - zatem znacznie niżej, niż aktualne wymagania. Aparat spełnia wymagania IMO 2020 i ECAs. Jest dedykowany dla wszystkich rodzajów paliw żeglugowych i olejów opałowych.
  Normy: ASTM D4294 oraz ISO 8754.

 • <strong>BVS5000</strong> - system do oznaczania lepkości metodą Brookfielda

  BVS5000 - system do oznaczania lepkości metodą Brookfielda

  Łaźnia cieczowa do oznaczania lepkości w niskich temperaturach olejów przekładniowych, olejów do automatycznych skrzyni biegów, olejów hydraulicznych oraz innych cieczy smarowych za pomocą wiskozymetru rotacyjnego. Przez cały proces pomiaru próbka znajduje się wewnątrz łaźni, co eliminuje wahania temperatury. Aparat posiada okienko frontowe, pokazujące pozbawiony zniekształceń obraz badanych próbek.
  Normy: ASTM D2983, IP 267, ISO 9262 oraz CEC-L-18A-30.

 • <strong>Automatic Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester</strong> - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Automatic Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Obsługa aparatu za pomocą 8,4” kolorowego ekranu dotykowego. Automatycznie podnoszona głowica testowa ułatwia pracę
  z aparatem, a szczególnie etap czyszczenia. Wbudowany czujnik ciśnienia barometrycznego w celu automatycznej korekcji wyników oraz system gaszenia. Zapłon elektryczny lub gazowy (wybór
  z poziomu menu). Zapłonnik elektryczny z automatyczną kontrolą mocy. Zakres pomiarowy: od temperatury otoczenia do 405°C.
  Normy: ASTM D93 A, B i C, IP 34 oraz ISO 2719.

 • <strong>Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą PENSKY-MARTENS

  Aparat z zapłonnikiem elektrycznym wyposażony w niklowo-chromową grzałkę o mocy 1000 W z bezstopniową, zmienną regulacją. Pozwala na ustawienie dokładnych, powtarzalnych zakresów temperatury zgodnych z normą. Zestaw grzewczy umieszczony jest
  w obudowie ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorami chłodzącymi.
  Normy: ASTM D93 A, B i C, IP 34 oraz ISO 2719.

 • <strong>Abel Closed Cup Flash Point Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Abel Closed Cup Flash Point Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych i innych cieczy, w zakresie temperatur od -30°C do 70°C. Wyposażony w niklowo-chromowy element grzewczy o mocy 400 W z bezstopniową regulacją temperatury. Zapewnia dokładne ustawienie szybkości wzrostu temperatury zgodnie z normą.
  Normy: IP 170 oraz ISO 13736.

 • <strong>Tag Closed Cup Flash Tester </strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Tag Closed Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą TAG

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych (o lepkości poniżej 5,5 cSt w 40°C lub poniżej
  9,5 cSt w 25°C) i temperaturze zapłonu poniżej 93°C. Bezstopniowa regulacja temperatury pozwala na dokładne ustawienie szybkości jej wzrostu zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D56 oraz IP 304.

 • <strong>Tag Open Cup Flash Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą TAG

  Tag Open Cup Flash Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą TAG

  Aparat wykorzystywany do oznaczania temperatury zapłonu produktów naftowych w temperaturach do 163°C oraz asfaltów poniżej 93°C. Bezstopniowa regulacja temperatury pozwala na dokładne ustawienie szybkości jej wzrostu zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D1310 oraz ASTM D3143.

 • <strong>Cleveland Open Cup Flash Point Tester</strong> - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Cleveland Open Cup Flash Point Tester - półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Aparat do oznaczania temperatury zapłonu i palenia produktów naftowych powyżej 79°C. Aparat wyposażony w 1000 W element grzewczy z płynną regulacją mocy grzania. Pozwala na dokładne ustawienie szybkości wzrostu temperatury zgodnie z normą.
  Normy: ASTM D92, ASTM D6074, ASTM D6158, IP 36 oraz ISO 2592.

 • <strong>Autoignition Apparatus</strong> - aparat do oznaczania temperatury samozapłonu

  Autoignition Apparatus - aparat do oznaczania temperatury samozapłonu

  Aparat do oznaczania temperatury samozapłonu, czyli najniższej temperatury, przy której opary badanej próbki zapalą się samoczynnie pod określonymi warunkami. Cyfrowa kontrola temperatury pieca. Zakres temperaturowy do 1200°C.
  Norma: ASTM E659.

 • <strong>Automatic Cloud and Pour Point Analyzer</strong> - automatyczny aparat do oznaczania temperatury mętnienia i płynięcia

  Automatic Cloud and Pour Point Analyzer - automatyczny aparat do oznaczania temperatury mętnienia i płynięcia

  Automatyczne oznaczanie temperatury mętnienia metodą optyczną oraz płynięcia metodą przechylania. Wbudowany układ chłodzący zapewniający zakres temperaturowy od -105°C do +50°C (nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło chłodzenia). Dokładność ± 0,1°C. Obsługa aparatu za pomocą 10,4" kolorowego ekranu dotykowego. Bezprzewodowe głowice do oznaczania mętnienia i płynięcia.
  Normy: ASTM D5771 oraz ASTM D5950.
  Doskonała korelacja do: ASTM D97, ASTM D2500, ISO 3015 oraz ISO 3016.

 • <strong>Copper Strip Corrosion</strong> - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi

  Copper Strip Corrosion - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi

  Kompletny zestaw do oznaczania korozji na miedzi zgodnie z normami. Dostępna łaźnia 4 lub 8 miejscowa. Maksymalna temperatura 105°C.
  W komplecie wszystkie wymagane akcesoria.
  Normy: ASTM D130, ISO 2160 oraz IP 154.

 • <strong>LPG Copper Strip Corrosion</strong> - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi LPG

  LPG Copper Strip Corrosion - łaźnia do oznaczania korozji na miedzi LPG

  Kompletny zestaw do oznaczania korozji na miedzi LPG.
  Łaźnia 4 miejscowa. Maksymalna temperatura 105°C ± 0,5°C.
  W komplecie wszystkie wymagane akcesoria.
  Normy: ASTM D1838 oraz ISO 6251.

 • <strong>Existent Gum Evaporation Bath</strong> - aparat do oznaczania zawartości żywic

  Existent Gum Evaporation Bath - aparat do oznaczania zawartości żywic

  Aparat do oznaczania żywic w paliwach (benzyna lotnicza i silnikowa oraz paliwo turbinowe). Łaźnia ogrzewana elektrycznie 3 lub 6 stanowiskowa.
  Normy: ASTM D381 oraz ISO 6246.

 • <strong>Air Release Value Analyzer</strong> - automatyczny aparat do oznaczania zdolności wydzielania powietrza

  Air Release Value Analyzer - automatyczny aparat do oznaczania zdolności wydzielania powietrza

  Test AVR (Air Release Value) określa czas uwalniania powietrza i gazów z oleju. Aparat kompaktowy posiada wbudowane wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania testu. Zakres temperaturowy do 75°C.
  Normy: ASTM D3427, ISO 9120 oraz IP 313.

 • <strong>Corrosiveness and Oxidation Stability Test Apparatus</strong> - aparat do badania działania korodującego i odporności na utlenianie

  Corrosiveness and Oxidation Stability Test Apparatus - aparat do badania działania korodującego i odporności na utlenianie

  Aparat do badania działania korodującego i odporności na utlenianie olejów hydraulicznych, olejów turbinowych silników lotniczych i innych wysoko rafinowanych olejów. Blok aluminiowy (6 stanowisk)
  w obudowie ze stali nierdzewnej. Zakres temperatur do 399°C.
  Normy: ASTM D4636, ASTM D5968 oraz ASTM D6594.

 • <strong>Dual Twin Foaming Characteristics</strong> - zestaw do oznaczania pienienia

  Dual Twin Foaming Characteristics - zestaw do oznaczania pienienia

  Dwułaźniowy zestaw do oznaczania pienienia. Każda łaźnia
  o pojemności 38 litrów, posiada miejsce na 2 cylindry.
  Normy: ASTM D892 oraz ASTM D6082.

 • <strong>RUST Preventing</strong> - zestaw do oznaczania korozji na trzpieniu

  RUST Preventing - zestaw do oznaczania korozji na trzpieniu

  Łaźnia sterowana mikroprocesorowo, posiadająca 6 miejsc testowych. Zestaw kompletny do wykonania testu.
  Normy: ASTM D665, ASTM D 3693 oraz ISO 7120.

 • <strong>Water Separability Tester</strong> - aparat do badania własności demulgujących

  Water Separability Tester - aparat do badania własności demulgujących

  Aparat siedmiostanowiskowy do określenia własności demulgujących olejów mineralnych i cieczy hydraulicznych.
  Normy: ASTM D1401, ASTM D6074, ASTM D6158 oraz ISO 6614.

 • <strong>Dean & Stark</strong> - zestaw do oznaczania wody

  Dean & Stark - zestaw do oznaczania wody

  Oznaczanie zawartości wody w produktach ropopochodnych, smołach, asfaltach metodą destylacji.
  Normy: ASTM D95 oraz ISO 3733.

 • <strong>Freezing Point</strong> - zestaw do oznaczania temperatury krzepnięcia

  Freezing Point - zestaw do oznaczania temperatury krzepnięcia

  Oznaczanie temperatury krzepnięcia metodą chłodzenia próbki
  przy ciągłym mieszaniu.
  Norma: ASTM D1177.

 • <strong>Sediment Extraction</strong> - zestaw do oznaczania zanieczyszczeń

  Sediment Extraction - zestaw do oznaczania zanieczyszczeń

  Oznaczanie zanieczyszczeń w ropie naftowej metodą ekstrakcji
  z toluenem.
  Normy: ASTM D473, IP 53 oraz ISO 3735.

 • <strong>Salt in Crude Analyzer</strong> - solomierz

  Salt in Crude Analyzer - solomierz

  Pomiar zawartości soli, przewodności i temperatury próbek ropy naftowej oraz pH próbek wodnych.
  Norma: ASTM D3230.

 • <strong>Ramsbottom - aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu</strong>

  Ramsbottom - aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu

  Oznaczanie pozostałości po koksowaniu metodą Ramsbottoma.
  Normy: ASTM D524, ASTM D6074, IP 14 oraz ISO 4262.

 • <strong>Ashing Furnace</strong> - aparat do oznaczania zawartości popiołu

  Ashing Furnace - aparat do oznaczania zawartości popiołu

  Programowalny piec muflowy do 1200°C. Obsługa przez panel dotykowy.
  Normy: ASTM D482, ASTM D874, ASTM D1026, ASTM D3174, ASTM D4422 oraz ASTM D5184.

 • <strong>Wickbold Apparatus</strong> - aparat Wickbolda

  Wickbold Apparatus - aparat Wickbolda

  Aparat do oznaczania całkowitej zawartości siarki w gazach oraz
  w ciekłych produktach naftowych metodą spalania tlenowo - wodorowego. Odpowiedni również do spalania mieszanin butan-buten w celu oznaczenia śladowych ilości lotnych chlorków.
  Normy: ASTM D2384, ASTM D2747, ASTM D2784, ASTM D2785, IP 243 oraz ISO 4260.

 • <strong>LKV5000</strong> - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem i optycznym systemem detekcji przepływu

  LKV5000 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem i optycznym systemem detekcji przepływu

  Łaźnia może pomieścić 4 szklane kapilary. Zakresy temperaturowe
  od 15°C do -30°C lub do -70°C. Optyczny system detekcji dokładnie mierzy przepływ badanej próbki i automatycznie oblicza lepkość kinematyczną.
  Normy: ASTM D445, ASTM D2170 oraz ISO 3104.

 • <strong>LKV4000</strong> - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem

  LKV4000 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej z chłodzeniem

  Łaźnia może pomieścić 4 szklane kapilary. Zakresy temperaturowe
  od 15°C do -30°C lub do -70°C.
  Normy: ASTM D445, ASTM D2170 oraz ISO 3104.

 • <strong>AFT</strong> - automatyczny aparat do oznaczania flokulacji

  AFT - automatyczny aparat do oznaczania flokulacji

  Kompletny system do pomiaru flokulacji drogą miareczkowania
  w obecności izooktanu lub heptanu. Dokładna kontrola temperatury
  w zakresie od 20°C do 100°C.
  Norma: ASTM D6703.

 • <strong>AICT</strong> - aparat do testu przyspieszonej korozji

  AICT - aparat do testu przyspieszonej korozji

  Łaźnia cieczowa 4 miejscowa. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. Wartości temperatury oraz prędkości mieszadła są ustawione zgodnie
  z normą.
  Norma: ASTM D7548.

 • <strong>Hydrogen Sulfide Apparatus</strong> - aparat do oznaczania zawartości siarkowodoru w gazach

  Hydrogen Sulfide Apparatus - aparat do oznaczania zawartości siarkowodoru w gazach

  Badany gaz jest przepuszczany przez papier nasączony octanem ołowiu w kontrolowanych warunkach. Siarkowodór reaguje z octanem ołowiu, tworząc siarczek ołowiu, który powoduje zabarwienie papieru zmieniające się od żółtego do czarnego, w zależności od ilości obecnego siarkowodoru.
  Normy: ASTM D2420 oraz ISO 8819.

 • KV-6 - łaźnia do oznaczania lepkości kinematycznej

  Sześciomiejscowa łaźnia do ręcznego oznaczania lepkości kinematycznej. Zakres: od temperatury otoczenia do + 150°C. Cyfrowy wyświetlacz temperatury z rozdzielczością 0,01°C. Łaźnia jest wyposażona w przednią szybę z hartowanego szkła oraz łatwo dostępny zawór spustowy. Wbudowane tylne oświetlenie.
  Normy: ASTM D445, ASTM D446, ISO 3105 oraz ISO 3104.

 • Setaflash Series 8 - aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą małej skali

  Prosty, wygodny w obsłudze, przenośny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą równowagową (pali/nie pali) przetworów naftowych, biodiesla, rozpuszczalników, chemikaliów, farb, spoiw do farb, lakierów, klejów, pokostów, płynnych asfaltów, żywności i napojów. Zakres temperatur: od temperatury otoczenia do 300°C. Wymagana ilość próbki - 2 lub 4 ml. Zapłonnik elektryczny. Automatyczna detekcja zapłonu i korekta barometryczna. Funkcja narastania temperatury (ramp mode).
  Normy: ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, EN ISO 3679, EPA 1020 A & B, IP 523, IP 534, UN Class 3 Non-viscous Flammable Liquids, CLP Regulations EC No 1272/2008, ASTM D7236 oraz ASTM D8174.

 • Setaflash Series 8 ActiveCool - aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą małej skali z modułem aktywnego chłodzenia

  Przenośny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą równowagową (pali/nie pali) przetworów naftowych, biodiesla, rozpuszczalników, chemikaliów, farb, spoiw do farb, lakierów, klejów, pokostów, płynnych asfaltów, żywności i napojów. Zakres temperatur: od -30°C do 135°C. Chłodzenie modułem Peltier. Wymagana ilość próbki - 2 lub 4 ml. Aplikacja próbki za pomocą strzykawki. Zapłonnik elektryczny. Automatyczna detekcja zapłonu i korekta barometryczna. Funkcja narastania temperatury (ramp mode). Dostępna wersja z tyglem odpornym na substancje korozyjne.
  Normy: ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, EN ISO 3679, EPA 1020 A & B, IP 523, IP 534, UN Class 3 Non-viscous Flammable Liquids, CLP Regulations EC No 1272/2008, ASTM D7236 oraz ASTM D8174.

 • Abel Flash Point Tester - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą ABLA

  Aparat umożliwa automatyczne oznaczenie temperatury zapłonu zgodnie z wymaganiami norm. Zakres temperatur: od 5°C do + 83°C. Urządzenie wyposażone w łaźnię wodną, zapłonnik gazowy
  i elektryczny oraz mieszadło. Korekta barometryczna.
  Normy: IP 170 oraz ISO 13736.

 • Seta Semi-Automatic Cleveland - półautomatyczny aparat
  do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą CLEVELAND

  Aparat umożliwia pomiar temperatury zapłonu w sposób półautomatyczny. Zakres temperatur: od temperatury otoczenia
  do 370°C. Zapłonnik gazowy.
  Normy: ASTM D92, IP 36 oraz ISO 2592.

 • SetaCheck Biodiesel - automatyczny aparat do oznaczania zawartości biodiesla w olejach napędowych

  Kompaktowy aparat do oznaczania zawartości biodiesla w oleju napędowym, opałowym i smarowym. Funkcjonalne i proste w obsłudze urządzenie cechuje się niezawodnością i wysoką precyzją pomiaru. Zastosowanie technologii średniej podczerwieni gwarantuje zakres pomiarowy od 0,1 % do 40 % biodiesla. Wymagane jest tylko 2 ml próbki, a wyniki są wyświetlane w czasie krótszym, niż 1 minuta.
  Norma: ASTM D8274.

 • Seta Extraction Apparatus - aparat do oznaczania zanieczyszczeń stałych metodą ekstrakcyjną

  W skład aparatu wchodzi ocynkowana miedziana wężownica chłodząca, gilza z materiału porowatego i naczynie Erlenmeyera o pojemności 1 litr. Akcesoria: podpora koszyka na gilzę, naczynka na wodę oraz gilzy porowate.
  Normy: ASTM D473, IP 53 oraz ISO 3735.

 • Seta-Shell Four Ball Tester-Autoload - aparat 4-kulowy

  Aparat umożliwia badanie własności smarnych i odporności na ścinanie smarów i olejów. Aparat czterokulowy w pełni zautomatyzowany – automatyczne zakładanie obciążenia oraz pełna kontrola cyfrowa.
  Normy: ASTM D2266, ASTM D2596, ASTM D2783, ASTM D4172, DIN 51 350, ISO 26422, PN-C-04147 oraz EN ISO 20623.

 • Seta Autowash - automatyczna myjka do bełkotek

  Aparat przeznaczony do mycia bełkotek stosowanych w aparatach
  do oznaczania zdolności do pienienia olejów. 10 programów mycia. Mycie pojedyncze lub z użyciem 2 rozpuszczalników.

 • Salt in Crude Analyser - aparat do pomiaru zawartości soli
  w ropie naftowej

  Przenośny, odporny na uszkodzenia aparat umożliwiający szybki i prosty pomiar zawartości soli w ropie. Skalibrowany fabrycznie - automatyczne wyświetlanie wyniku. Możliwość kalibracji przez użytkownika. Pomiar w czasie krótszym, niż 30 sekund. Aluminiowa walizka do przenoszenia.
  Normy: ASTM D3230 oraz IP 265.

 • SaltCheck – zestaw weryfikacyjny do solomierza

  Zestaw weryfikacyjny został stworzony do współpracy z solomierzem i pozwala na szybkie i łatwe sprawdzenie analizatora zawartości soli w ropie, bez konieczności przygotowania roztworów. Składa się z trzech modułów ‘SaltCheck’ mieszczących się w wygodnej walizce. Prosta obsługa – wkładamy czujnik do modułu i odczytujemy wartość. Zestaw wykalibrowany dla wartości 0 g/m3, 30 g/m3 oraz 190 g/m3.
  Normy: ASTM D3230 oraz IP 265.

 • Setaclean Total Sediment Tester - aparat do oznaczania całkowitej zawartości osadu w paliwach pozostałościowych

  Kompaktowy aparat do określania ilości nierozpuszczalnych substancji w destylatach paliwowych oraz paliwach pozostałościowych. Aparat posiada dwie celki filtracyjne, obieg grzewczy (parowy), obieg chłodzący (wodny) oraz obieg z układem próżniowym. Każda z celek filtracyjnych obejmuje chłodzone wodą mosiężne naczynie.
  Normy: ISO 10307-1, ISO 10307-2 oraz ASTM D4870.

 • Air Release Value System - aparat do oznaczania zdolności wydzielania powietrza z olejów

  Aparat jest przeznaczony do oznaczania charakterystyk wydzielania zdyspergowanego powietrza z olejów (do turbin parowych i innych). Urządzenie posiada wbudowaną wagę do pomiaru gęstości, grzałkę, układ sterowania temperaturą, podgrzewacz wypornika hydrostatycznego, regulator ciśnienia i sterownik elektroniczny.
  Normy: ASTM D3427 oraz ISO 9120.

 • Herschel Emulsifier - automatyczny aparat do badania własności demulgujących produktów naftowych

  Laboratoryjne, kompaktowe urządzenie do pomiaru zdolności olejów do separacji wody. Aparat posiada 4 mieszadła testowe z niezależnym sterowaniem oraz automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem. Wyśrodkowywanie i pozycjonowanie mieszadeł (6 mm nad dnem cylindra) jest również automatyczne. Próbki mogą być testowane jednocześnie lub indywidualnie. Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego.
  Normy: ASTM D1401 oraz ISO 6614.

 • Dual Extraction Apparatus - zestaw do oznaczania chlorków w ropie naftowej metodą ekstrakcyjną

  Zestaw pozwala oznaczyć zawartość chlorków w ropie naftowej metodą ekstrakcji. Posiada 2 miejsca testowe oraz 2 niezależne kontrolery grzania.
  Norma: IP77.

 • MFT - aparat do oceny własności niskotemperaturowych biopaliw

  Zestaw Muliti Filtartion jest laboratoryjnym urządzeniem dla badania zablokowania filtra (FBT) oraz filtrowalności (FQF) takich paliw jak: olej napędowy, biodiesel, olej gazowy, paliwa turbinowe oraz nafta. Zakres pomiarowy FBT (bloking tendency): od 1,0 do 30 (najniższa wartość najlepsza). Zakres jakości filtrowalności FQF: od 100 do 1 (najwyższa wartość najlepsza). Parametry testów wg IP 387/ D2068 i D6426 są zaprogramowane.
  Normy: ASTM D2068, IP 387 (procedura A i B) oraz metoda oceny własności niskotemperaturowych IP PM EA/08.
  Korelacja z ASTM D6426 (COLD SOAK).

 • Micro Carbon Residue Tester - aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą mikro

  Automatyczny, szczelny piec do prowadzenia testów określających pozostałość po koksowaniu metodą mikro (Conradson). Zakres pomiarowy od 0,1 % do 30,0 % (m/m). 12 próbek. Automatyczna kontrola temperatury oraz przepływu azotu.
  Normy: ASTM D4530, IP 398 oraz ISO 10370.

 • Seta Existent Gum - aparat do oznaczania zawartości żywic

  Aparat do oznaczania zawartości żywic w paliwach (benzyna lotnicza i silnikowa oraz paliwo turbinowe). Łaźnia ogrzewana elektrycznie w pełni izolowana (blok aluminiowy). Aparat 5 stanowiskowy do oznaczeń z parą wodną lub powietrzem.
  Normy: ASTM D381, IP 131, IP 540 oraz ISO 6246.

 • Seta Cold Filter Blocking Tester - aparat do oceny własności niskotemperaturowych paliw

  Automatyczny aparat laboratoryjny, który mierzy tendencję blokowania zimnego filtra (Cold Filter Blocking Tendency (CFBT)) paliw. Oznaczenie dostarcza informacji na temat zachowania się paliwa diesla w niskich temperaturach. Test w pełni automatyczny - automatyczne obliczanie CFBT i CSCFBT.
  Norma: ASTM D2068.

Wyszukaj