Wyniki wyszukiwania

aparatura

Wyniki wyszukiwania

 • ERAVAP - automatyczny aparat do oznaczania prężności par

  Automatyczny aparat do pomiaru prężności par benzyn, paliw lotniczych, ropy naftowej, LPG, rozpuszczlaników organicznych i wodnych. Wbudowany wysokowydajny element Peltier czyni aparat ERAVAP jedynym urządzeniem na rynku, który oferuje tak szeroki zakres pomiarowy od -20°C do 120°C. Wbudowany, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny typu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 oraz ISO 12185 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5188, ASTM D5191, ASTM D6377, ASTM D6378, ASTM D6897, EN 13016-1, EN 13016-2 oraz EN 13016-3.
  Specyfikacje: ASTM D910, ASTM D1655, ASTM D4814 oraz ASTM D6227.

 • ERAFLASH - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu

  Automatyczny, wszechstronny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego. Innowacyjna technika stale zamkniętego tygla (Continuously Closed Cup Flash Point – pomiar wg ASTM D6450 i ASTM D7094) wymaga tylko 1 lub 2 ml próbki. Tygiel podczas całego pomiaru jest zamknięty w szczelnej komorze. Łuk elektryczny wewnątrz komory powoduje zapłon próbki, a brak dopływu tlenu automatycznie gasi płomień. Aparat mierzy odpowiedni wzrost ciśnienia wewnątrz komory pomiarowej. Wzrost o ≥ 20 kPa określa się jako temperaturę zapłonu.
  Normy: ASTM D6450, ASTM D7094 oraz IP620.

  Idealna korelacja do:
  • Pensky Martens: ASTM D93, EN ISO 2719, DIN 51758 oraz IP34.
  • TAG: ASTM D56.
  • Abel Pensky: ISO 13736 oraz IP170.
  • Metoda równowagowa: ASTM D3828, EN ISO 3679 oraz EN ISO 3680.

 • ERASPEC - automatyczny aparat do szybkiej analizy paliw płynnych

  Najlepszy na rynku analizator paliw płynnych metodą FTIR. Wykonuje kompleksową analizę parametrów w minutę. Eraspec to samodzielny aparat z wbudowanym komputerem przemysłowym, który służy do pomiarów parametrów wszystkich rodzajów paliw płynnych. Dzięki modułowej konstrukcji analiza benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego staje się niesamowicie prosta i możliwa w jednym aparacie! Dedykowane moduły pozwalają na pomiar zawartości benzenu i FAME zgodnie z EN 238 i EN 14078. Lekki, termostatowany gęstościomierz oscylacyjny tupu U-rurka (DENS4052), zapewnia pomiar gęstości całkowicie zgodny z normą ASTM D4052 (r = 0,0001 g/cm3).
  Normy: ASTM D5845, ASTM D6277, ASTM D7777, ASTM D7806, EN 238, EN 14078, ISO 15212 oraz IP559.

  Doskonała korelacja do: ASTM D56, ASTM D86, ASTM D323, ASTM D445, ASTM D613, ASTM D976, ASTM D1319, ASTM D1322, ASTM D1840, ASTM D2386, ASTM D2699, ASTM D2700, ASTM D3828, ASTM D4814, ASTM D4815, ASTM D5191, ASTM D5769, ASTM D6371, ASTM D6379, ASTM D6378, ASTM D7153, ASTM D7371, EN 116, EN 13016, ISO 3104, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164 oraz ISO 5165.

 • ERASPEC OIL - automatyczny aparat do analizy parametrów olejów w eksploatacji

  Automatyczny aparat do oznaczania własności olejów w eksploatacji i monitoringu trendu zmian parametrów. Umożliwia pomiar istotnych zmian parametrów olejów smarowych, które maja wpływ na jego jakość. Pomiar jest wykonywany zgodnie z najnowszą metodą dotyczącą pomiarów w podczerwieni - ASTM E2412. Eraspec OIL monitoruje produkty degradacji (utleniania, zasiarczania czy nitracji), pokazuje ubytek dodatków (przeciwutleniaczy aminowych, fenolowych oraz przeciwzużyciowych). Mierzy poziom zanieczyszczeń (woda, sadza, paliwo, FAME, płyn chłodzący). Złożone parametry oleju, takie jak TAN, TBN czy lepkość, są obliczane za pomocą modeli chemometrycznych z wykorzystaniem rozszerzalnej biblioteki widm.
  Normy: ASTM E2412, ASTM D7412, ASTM D7414, ASTM D7415, ASTM D7418, ASTM D7624, DIN 51452, 51453 oraz JOAP.

  Zapewnia wyniki zgodne z ASTM D445, ASTM D664, ASTM D2270, ASTM D2896 oraz ASTM D4739.

 • ERACHECK ECO - automatyczny aparat do oznaczania zawartości węglowodorów ropopochodnych w wodach i glebach

  Aparat Eracheck ECO jest jedynym analizatorem IR na rynku w pełni zgodnym z najnowszą normą dotyczącą oznaczania zawartości węglowodorów ropopochodnych w wodzie ASTM D8193. Oznaczenie TPH oraz TOG w wodzie i glebie jest realizowane z doskonałą precyzją na poziomie poniżej ppm (powtarzalność: 0,2 mg /l). Metoda ostatecznie eliminuje ekstrakcję drogimi i szkodliwymi dla środowiska rozpuszczalnikami zawierającymi związki halogenowe stosowanymi w tradycyjnych metodach IR. Jest to wysokiej klasy dwuwiązkowy, niedyspersyjny spektrometr w podczerwieni. Realizuje efektywny, bezpieczny dla środowiska pomiar oleju w wodzie i glebie na bazie powszechnie dostępnego i niedrogiego rozpuszczalnika – cykloheksanu.
  Norma: ASTM D8193.

  Doskonała korelacja do:
  • spektroskopii w podczerwieni: ASTM D7678, ASTM D3921, ASTM D7066, DIN 38409-H18, OSPAR IR oraz IP 426.
  • chromatografii gazowej: ISO 9377-2 (OSPAR), ISO 16703, MADEP-EPH oraz EN 14039.
  • metod grawimetrycznych: EPA 1664, EPA 9071, ASTM D4281 oraz ISO 9377-1.

 • ERAJET - automatyczny aparat do oznaczania zawartości FAME w paliwach lotniczych

  Przenośny, wytrzymały spektrometr NDIR do ultraszybkiego i prostego oznaczania wszystkich typów FAME w paliwie do silników odrzutowych. Aparat wykonuje pomiar z laboratoryjną precyzją w doskonałej korelacji z normami IR (ASTM D7797, IP583) oraz GC (IP585, IP590).

 • ERAFLASH S10 - automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu z podajnikiem próbek

  Automatyczny, wszechstronny aparat do pomiaru temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego. Aparat wyposażony w 10 pozycyjny podajnik próbek. Innowacyjna technika stale zamkniętego tygla (Continuously Closed Cup Flash Point – pomiar wg ASTM D6450 i ASTM D7094) wymaga tylko 1 lub 2 ml próbki. Tygiel podczas całego pomiaru jest zamknięty w szczelnej komorze. Łuk elektryczny wewnątrz komory powoduje zapłon próbki, a brak dopływu tlenu automatycznie gasi płomień.

  Aparat mierzy odpowiedni wzrost ciśnienia wewnątrz komory pomiarowej. Wzrost ciśnienia o ≥ 20 kPa określa się jako temperaturę zapłonu.

  Metody badań: ASTM D6450, ASTM D7094, IP620. Idealna korelacja do: Pensky Martens: ASTM D93, EN ISO 2719, DIN 51758, IP34, JIS K2265. TAG: ASTM D56. Abel Pensky: ISO 13736, IP170. Metoda równowagowa: ASTM D3828, EN ISO 3679, EN ISO 3680.

 • ERADENS X - aparat do oznaczania gęstości

  Jest to najmniejszy i najlżejszy na świecie gęstościomierz o doskonałej precyzji pomiarów w pełni zgodnych z wymaganiami norm. Zastosowano pionową, metalową, oscylacyjną U-rurkę, niezawodną i niewrażliwą na najtrudniejsze warunki otoczenia. ERADENS X jest doskonałym narzędziem dla pomiarów gęstości zarówno w laboratoriach stacjonarnych jak i mobilnych.

  Nowa unikalna technologia “x-oscillating metal U-tube” powoduje, że aparat ERADENS X gwarantuje wyniki pomiarów gęstości z 5-cyfrową precyzją. Unikalna, pełnozakresowa korekta lepkościowa firmy Eralytics w całym zakresie lepkości powoduje, że wyniki w całym przedziale temperatur 0 – 100°C są jednakowo precyzyjne i dokładne.

  Normy: ASTM D4052, ASTM D5002, ASTM D7777 oraz ISO 12185.

 • ERADENS XS - przenośny aparat do oznaczania gęstości

  Przenośny aparat do pomiaru gęstości. ERADENS X to najmniejszy i najlżejszy gęstościomierz o doskonałej precyzji pomiarów – idealny do zastosowań w terenie jaki i dla serwisów olejowych.

  Normy: ASTM D4052, ASTM D5002, ASTM D7777 oraz ISO 12185.

 • ERAVISC X - przenośny aparat do oznaczania gęstości i lepkości

  Mały, kompaktowy aparat do pomiaru lepkości i gęstości o doskonałej precyzji pomiarów w pełni zgodnych z wymaganiami norm. Połączenie rewolucyjnej celi pomiaru lepkości z pionową, metalową, oscylacyjną U-rurką, pozwala na jednoczesny bardzo precyzyjny pomiar gęstości i lepkości.

  ERAVISC X jest doskonałym narzędziem zarówno w laboratoriach stacjonarnych jak i mobilnych.

  Normy: ASTM D4052, ASTM D5002, ISO 12185, ASTM D445, ASTM D7042, ISO 3104 oraz ISO 23581.

 • ERACHECK X - automatyczny aparat do oznaczania zawartości węglowodorów ropopochodnych w wodach i glebach

  Aparat Eracheck X jest jedynym analizatorem IR na rynku w pełni zgodnym z najnowszą normą dotyczącą oznaczania zawartości węglowodorów ropopochodnych w wodzie ASTM D8193. Oznaczenie TPH oraz TOG w wodzie i glebie jest realizowane z doskonałą precyzją na poziomie poniżej ppm (powtarzalność: 0,35 mg /l). Metoda ostatecznie eliminuje ekstrakcję drogimi i szkodliwymi dla środowiska rozpuszczalnikami zawierającymi związki halogenowe stosowanymi w tradycyjnych metodach IR.

  Jest to wysokiej klasy dwuwiązkowy, niedyspersyjny spektrometr w podczerwieni. Realizuje efektywny, bezpieczny dla środowiska pomiar oleju w wodzie i glebie na bazie powszechnie dostępnego i niedrogiego rozpuszczalnika – cykloheksanu.

  Metoda badań: ASTM D8193.

  Doskonała korelacja do spektroskopii w podczerwieni: ASTM D7678, ASTM D3921, ASTM D7066, DIN 38409-H18, OSPAR IR, IP 426 do chromatografii gazowej: ISO 9377-2 (OSPAR), ISO 16703, MADEP-EPH, EN 14039 oraz metod grawimetrycznych: EPA 1664, EPA 9071, ASTM D4281, ISO 9377-1

 • ERAOIL - spektrometr RDE-OES do pomiaru pierwiastków

  Najbardziej zaawansowany spektrometr z obrotową elektrodą, analizujący metale ścierne, dodatki i zanieczyszczenia w paliwach i biopaliwach oraz we wszystkich rodzajach płynów eksploatacyjnych.

  Eraoil to pierwszy i najbardziej zaawansowany samodzielny spektrometr analizujący zawartość metali pochodzących z procesów zużycia, dodatków oraz zanieczyszczeń w szerokiej gamie płynów eksploatacyjnych, takich jak smary, oleje, paliwa, chłodziwa, woda procesowa, itp.

  Aparat może w pełni automatycznie zmierzyć do 32 pierwiastków w ciągu 30 sekund. Wysokiej klasy detektor CMOS w połączeniu z automatyczną korekcją tła, pozwalają osiągnąć granicę wykrywalności (LOD) dla większości pierwiastków na poziomie poniżej ppm!

  Metody badań: ASTM D6595 oraz ASTM D6728. Doskonała korelacja do ICP-AES ASTM D5185.

 • ERACOUNT XS - przenośny licznik cząstek

  Przenośny licznik cząstek w olejach. Dynamiczny zakres pomiarowy dla ISO 11171: 4 do 70 µm. Licznik cząstek ERACOUNT XS to idealny aparat do szybkich pomiarów ilości cząstek z laboratoryjną precyzją bezpośrednio w terenie. Wynik w postaci klasy czystości. Czas pomiaru 60 sekund.

  Metalowa obudowa gwarantuje odporność na trudne warunki pacy. Pomiar do 8 rozmiarów cząstek (4, 6, 14, 21, 25, 30, 38, 70 μm). Maksymalna lepkość 1000 cSt @ 22°C lub 300 cSt @ 40°C. Wymaga 5 ml próbki przy przepływie 10 ml/min.

Wyszukaj

Wykorzystujemy pliki cookies oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub inne podobne technologie umożliwiające świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści, wysyłkę newslettera oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. Możesz wyrazić zgodę lub zmienić swoje preferencje w ustawieniach.