Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

Emisje zanieczyszczeń powietrza są głównym źródłem problemów związanym z jakością powietrza. Wiele norm emisji koncentruje się na regulowaniu kwestii zanieczyszczeń uwalnianych przez samochody, emisji z przemysłu, elektrowni oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza.

ERA Waters oferuje badania biegłości, które pomogą Państwu w szybki i elastyczny sposób zrealizować założone cele w zakresie: emisji pyłu zawieszonego (PM), tlenków azotu (NOx), fluorowców, aldehydów i ketonów, a także lotnych związków organicznych (VOCs) i WWA. Matryce oferowanych badań biegłości składają się z organicznych, nieorganicznych i stałych cząstek pyłu.

Zgodnie z ustawą o czystym powietrzu Agencja Ochrony Środowiska (US Environmental Protection Agency EPA) jest zobowiązana do regulowania emisji zanieczyszczeń, które „zagrażają zdrowiu i dobrostanowi publicznemu”. Badania ERA Waters zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi regulowane przez EPA, z powodzeniem znajdują zastosowanie w analizach i pozwalają na spełnienie wymogów stawianych laboratoriom na całym świecie.

Jakość oferowanych programów potwierdzona jest akredytacją A2LA zgodnie z normą ISO/IEC 17043:2010.