Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Certyfikowane materiały odniesienia i wzorce chemiczne

Wyszukaj

Tusnovics Instruments jest autoryzowanym dystrybutorem wzorców chemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia do bieżących analiz i badań rozwojowych w laboratoriach o różnym profilu: środowiskowym, petrochemicznym, farmaceutycznym, toksykologicznym.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.

Oferta

Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do badań środowiskowych – analizy fizykochemiczne, badania metodami ASA oraz ICP, analizy spektrofotometryczne, analizy metodą chromatografii jonowej, badanie pestycydów, badanie lotnych związków organicznych, badanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, materiały matrycowe.

Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analiz substancji psychoaktywnych – analiza substancji odurzających i psychotropowych, analiza nowych substancji psychoaktywnych, analiza alkoholi i metabolitów, analiza substancji farmaceutycznych.

Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia dla przemysłu farmaceutycznego – wzorce farmakopealne, analiza substancji aktywnych i zanieczyszczeń, analiza substancji psychoaktywnych, analizy fizykochemiczne, analiza antybiotyków, witamin, barwników, konserwantów i alergenów.

Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia dla przemysłu petrochemicznego – analizy fizykochemiczne (temperatura zapłonu, skład frakcyjny, zawartość wody, zawartość benzenu, zawartość FAME, prężność par), zawartość siarki, chloru i azotu, lepkość, analizy chromatograficzne, zawartość metali, liczba kwasowa, liczba zasadowa.

Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia dla analiz żywności – badanie substancji odżywczych, analiza witamin, barwników, konserwantów i alergenów, analiza zanieczyszczeń żywności.

Działy