Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Chromatografia

Wyszukaj

Chromatografia

Chromatografia gazowa to jedna z najbardziej rozpowszechnionych technik wykorzystywanych w praktyce laboratoryjnej metod analizy instrumentalnej. Technika ta zajmuje szczególne miejsce w analityce przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.

Tusnovics Instruments zapewnia swoim klientom gotowe wzorce do szybkiej analizy ilościowej i jakościowej złożonych mieszanin związków organicznych (np. do oceny składu chemicznego benzyny). W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo wzorce o wysokiej stabilności i jakości, wyprodukowane z surowców o najwyższej dostępnej czystości, w tym również wzorce pojedynczych związków, jak i mieszaniny wzorcowe gotowe do użycia. Oferowane roztwory mogą występować na różnych poziomach stężeń i w różnych rozpuszczalnikach (izooktan, n-heptan, chloroform, MTBE, cykloheksan, dodekan, toulen i innych), dostępne są w zróżnicowanych wielkościach opakowań i dostarczane wraz z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Producenci: Tusnovics Instruments oferuje wzorce wyprodukowane wyłącznie przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia takich jak: Accustandard, Chiron, Conostan, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034, co zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej.