Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Fizykochemia

Wyszukaj

Fizykochemia

Oferta wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analiz produktów petrochemicznych (m.in. benzyna, paliwo lotnicze, olej napędowy, olej smarowy) obejmuje pełne spektrum analiz fizykochemicznych. Materiały te są podstawowym narzędziem zapewnienia jakości i odgrywają kluczową rolę w procesie walidacji metod.

Nasza oferta obejmuje m. in. wzorce do oznaczania następujących parametrów w produktach naftowych:

• temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens
• temperatura zapłonu metodą Clevelanda
• skład frakcyjny
• zawartość wody
• zawartość benzenu
• zawartość FAME
• prężność par
• liczba cetanowa i liczba oktanowa
• temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP)
• punkt dymienia
• parametry oznaczane zgodnie z metodami LUFT/LUST (UST)

Oferujemy również wzorce do oznaczania następujących parametrów w biopaliwach:

• wolna gliceryna w Biodieselu metodą GC
• estry metylowe kwasów tłuszczowych
• estry etylowe kwasów tłuszczowych
• temperatura zapłonu metodą równowagową
• temperatura mętnienia
• zawartość wody

Producenci: Oferowane materiały wyprodukowane są przez takich producentów, jak Accustandard, Conostan, CANNON, IRMM, Paragon czy ROFA France, akredytowanych zgodnie z ISO 17034 i ISO 17025.