Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Fizykochemia

Wyszukaj

Fizykochemia

Firma Tusnovics Instruments oferuje materiały odniesienia kompatybilne i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami farmakopei europejskiej, czy amerykańskiej, takich producentów jak Reagecon czy AccuStandard. Pozwala to na redukcję czasu, kosztów i siły roboczej potrzebnej do przygotowania poszczególnych wzorców. Większość materiałów produkowana jest w laboratoriach akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 przez producentów akredytowanych zgodnie z normą ISO 17034.

Analiza metali, USP 232: certyfikowane materiały odniesienia do analizy zanieczyszczeń pierwiastkowych spełniające wymagania zgodności z USP 232 /ICH Q3D. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wymagana jest szczegółowa analiza ilościowa produktów farmaceutycznych z wykorzystaniem techniki ICP.

Ogólny węgiel organiczny: materiały ultra-czyste, o małej niepewności pomiaru, produkowane w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach. Wiele produktów jest dostępna w opakowaniach o pojemnościach dostosowanych do pomiarów na instrumentach wiodących marek. Dostępne są również produkty przeznaczone do badań, w których wymagana jest mniejsza dokładność lub czułość np. strumienia ścieków.

Bufory pH i wzorce przewodności: bufory pH i wzorce przewodności w opakowaniach o różnej pojemności produkowane przez wiodących producentów. W ofercie dostępne są stabilne wzorce przewodności począwszy od bardzo niskiej wartości 1,3 µS/cm.

Osmolalność: wzorce osmotyczne niezbędne do kalibracji wszystkich typów osmometrów, niezależnie od marki. Wzorce produkowane są z surowców o wysokiej czystości zgodnie z wytycznymi EP i USP.

Nitrozoaminy: szczególną grupę dostępnych substancji stanowią wzorce nitrozoamin i nitramin. Powszechnie bowiem wiadomo, że nitrozoaminy i nitraminy mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dostępne wzorce nitrozoamin i nitramin występują zarówno w postaci czystej, jak i w formie roztworów.

Wśród innych dostępnych materiałów odniesienia wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym można wyróżnić wzorce: gęstości, barwy, spektrofotometryczne, lepkości, refraktometryczne, HPLC /LC-MS, GC /GC-MS, mętności, temperatury topnienia.