Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Lotne związki organiczne (VOC)

Wyszukaj

Lotne związki organiczne (VOC)

Lotne związki organiczne (VOC)

Lotne związki organiczne są ogólnie klasyfikowane jako związki, które w normalnych warunkach otoczenia mogą parować. Ta grupa obejmuje aldehydy i ketony, a także niektóre lekkie węglowodory aromatyczne i węglowodory prostołańcuchowe. Lotne związki organiczne przedostają się do środowiska wieloma różnymi drogami. Wiele rozpuszczalników, środków czyszczących, rozcieńczalników do farb, rozpuszczalników do czyszczenia na sucho i odtłuszczaczy stosowanych zarówno w przemyśle, jak i w domu zawiera te związki. Chociaż zwykle nie są one rozpuszczalne w wodzie, to w przypadku uwolnienia do środowiska nadal są obecne w ściekach i wodzie pitnej, a także w powietrzu i w glebie.

Oferujemy wzorce lotnych związków organicznych o wysokiej stabilności i jakości, które wyprodukowane są z surowców o najwyższej dostępnej czystości. Nasza oferta wzorców lotnych związków organicznych obejmuje zarówno wzorce w postaci „czystej” jak i w postaci jedno- i wieloelementowych roztworów. Roztwory dostępne są na różnych poziomach stężeń i w różnych rozpuszczalnikach takich, jak metanol, aceton, acetonitryl, heksan i innych. Zarówno wzorce lotnych związków organicznych w postaci „czystej” jak i roztworów dostępne są w zróżnicowanych wielkościach opakowań. Wzorce lotnych związków organicznych dostarczane są z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.